• Beskytt virksomheten din bedre mot sosial manipulasjon og svindel

Beskytt virksomheten din bedre mot sosial manipulasjon og svindel

Frode Midttun , Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

20. desember 2019

Stavanger Aftenblad meldte nylig om utenlandsk mafia som svindlet et energiselskap i Stavanger-regionen for 150 millioner kroner. Politiet melder at internasjonale kriminelle grupperinger har kastet sine øyne på næringslivet i hele Norge. Les her om BDO-ekspertens råd til norske virksomheter. 

Mer enn hver tiende norsk virksomhet har opplevd at ansatte er blitt utsatt for såkalt direktørsvindel. Ifølge Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) vil svindel med bruk av sosial manipulasjon, være en av de største truslene mot norsk næringsliv. Næringslivet blir utsatt for forsøk på direktørsvindel, falske fakturaer, ID-tyveri, falske telefonnumre og annen manipulasjon. Denne trenden vil fortsette ifølge det uavhengige ekspertorganet NorSIS.

Som rådgivnings- og revisjonsselskap har BDO som mål å bidra til at våre kunder når sine mål. For å oppnå dette er vi opptatt av å bidra til god kontroll på virksomheten og oversikt over risikoforhold i omverden. Sikkerhetsanalytiker Håkon Lønmo er en av BDOs fremste eksperter på sikkerhet, og han har god oversikt over hvilke sikkerhetshull de kriminelle kan utnytte og hvordan de kriminelle opererer for å stjele informasjon eller utføre økonomisk svindel.

 

Utspekulerte metoder

- Vi vil oppfordre alle kunder til å være ekstra på vakt overfor uvanlige finansielle henvendelser som tilsynelatende kommer fra den øverste ledelsen i virksomheten. Det er utspekulerte metoder som blir tatt i bruk. Ofte har de kriminelle hacket mailkontoen til en leder før de lykkes med å gjennomføre svindel, sier sikkerhetsanalytiker Håkon Lønmo i BDO.

I BDO har vi bygget opp et av landets største sikkerhetsmiljøer som består av mer enn 50 personer. Målet med BDO Cybersecurity er å sikre våre kunders digitale informasjonsverdier, omdømme og operative evne. BDO Cybersecurity er godkjent gjennom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sin kvalitetsordning for hendelseshåndtering av dataangrep. 

Les mer: BDOs sikkerhetsovervåkingstjenester


- BDO har omfattende erfaring med å håndtere IT-sikkerhetskriser for våre kunder og partnere. Gjennom kosteffektive sikkerhetsløsninger implementerer vi sikkerhetsovervåking av kundenes systemer. Vi erfarer at 90 % av alle dataangrep skjer via e-post, sier Håkon Lønmo.

Lønmos tips for å ruste opp sikkerheten i egen bedrift, er å ta problemet mer alvorlig: 

 • Opprette døgnkontinuerlig overvåking
 • Gjennomføre sikkerhetstesting for å avdekke tekniske sårbarheter
 • Bevisstgjøre ansatte mot svindel og trusler via e-post
 • Beskytte bedriften mot skadevare og løsepengevirus

Les mer om sikkerhetstesting her.

 

Rask reaksjon

Dersom man har blitt utsatt for svindel, og har gjennomført betalinger, er det svært viktig å reagere raskt og riktig. BDO har bistått flere kunder med å stanse transaksjoner og få tilbake betydelige beløp. 

 • Ta kontakt med banken din så fort som mulig! Det kan være mulig å stoppe transaksjonen.
 • Hvis pengene er overført er det ikke nødvendigvis for sent. BDO Advokater kan bistå med å kontakte banken eller lokale myndigheter i landet pengene er overført til.
 • Anmeld forholdet til Politiet. Våre sikkerhetsrådgivere kan bistå med teknisk analyse til anmeldelsen ved å gjennomgå aktivitetslogger for å finne spor av svindlernes aktivitet.
 • Sjekk om din forsikring dekker tapet.
 • Avklar roller, ansvar og fullmakter i organisasjonen. Denne type svindel berører gjerne både økonomi, IT og sikkerhet. Det er ledelsens ansvar at disse tre områdene jobber sammen om å forebygge hendelser.
 • Sørg for at hendelser og svindelforsøk blir kjent blant økonomimedarbeiderne slik at de kan kjenne igjen «røde flagg» og vet hvordan de skal varsle om mistenkelige fakturaer, telefoner og e-poster.
 • Etabler ekstra kontrollrutiner for utenlandsbetalinger og betalinger over visse beløpsgrenser.

 

Les mer: Bevisstgjøring av ansatte

For mer informasjon eller bistand til å øke sikkerheten i egen bedrift, er det bare å ta kontakt med BDOs sikkerhetseksperter.