• NFF og BDO i samarbeid for å utvikle kvinnelige ledertalenter

BDO utvikler lederprogram for unge kvinnelige fotballedere

02. april 2019

Norsk fotball har for få kvinnelige ledere. Det har Norges fotballforbund (NFF) i Trøndelag bestemt seg for å gjøre noe med. Og i det arbeidet har BDO sine rådgivere vært helt sentrale.

I januar 2019 gikk startskuddet for det nye lederprogrammet i regi av NFF Trøndelag, der 10 ivrige unge kvinnelige leder-talenter fra flere fotballklubber hadde søkt, og fått plass. Tanken er å bidra til å få flere kvinner inn i lederstillinger i fotball.

-Lederprogrammet har som målsetning å gi jentene et godt grunnlag for kunnskap av fotballens organisasjon, hva ledelse og lederrollen innebærer, og ikke minst om hvordan man individuelt kan utvikle seg til å bli en god leder. Nettverksbygging er også en viktig faktor. Etter søknadsfristen og utvelgelsen av deltakere, satt vi igjen med en fantastisk gjeng mellom 18 og 25 år, forteller prosjektleder Ann-Iren Mørkved Skevik i NFF Trøndelag.

-BDO har idrett som en av de viktigste bransjesatsingene sine, og i vår rådgivningsavdeling er strategi og utvikling sentrale fagfelt. Vi har også et godt samarbeid med NFF Trøndelag fra før. Da var det helt naturlig at vi fant felles grunn for å bidra til dette spennende programmet for unge kvinnelige ledertalenter, sier rådgiver Sondre Sande Gullord hos BDO i Trondheim. Han og kollega Ingrid Hauger Sjong er de som har drevet dette fremover fra BDO sin side.

Fire samlinger i 2019

Samling 1 i lederprogrammet var i januar og bestod av en bli kjent-del, samt NFFs Lederkurs 1. Andre del av programmet var i mars, og det var da BDO sitt bidrag kom inn. Under denne samlingen fikk deltakerne undervisning om styrkebasert ledelse, sammen med de to rådgiverne fra BDO. Deltakerne skal gjennom ytterligere to samlinger, i september og november, før de er ferdige med lederprogrammet.

-Da vil de være godt rustet til å ta lederposisjoner i norsk fotball. Det er utrolig viktig at begge kjønn er godt representert både på banen, i kontorene og styrerommene om norsk fotball skal utvikle seg. Vi håper lederprogrammet kan bidra til det, sier daglig leder Jan Roar Saltvik i NFF Trøndelag.

-Målsetningen med samlingen hos BDO var kunnskap om hvordan man kan utløse potensial gjennom styrkebasert ledelse, men det skulle også bygge kompetanse i å nå ambisiøse mål ved å ta i bruk ulike verktøy og metoder. Deltakerne skulle finne sine egne og hverandres styrker, få en dypere forståelse av dem, og lære om hvordan man kan bruke disse i ledelse av grupper og seg selv, forteller Sondre Sande Gullord.

Fikk egen veileder

-I forbindelse med lederprogrammet har hver deltaker fått en egen veileder som de skal bruke som en sparringspartner. Veilederne er erfarne og dyktige kvinner som vi jo allerede har en god del av her i Trøndelag. Ved å knytte disse sammen, håper og tror vi dette kan bidra til å løfte norsk og trøndersk fotball både i dag og i fremtiden, sier prosjektleder Ann-Iren Mørkved Skevik.

-Vi gleder oss til å følge disse jentene videre gjennom året og årene framover. Det skal ikke forundre meg om vi ser dem i enda mer sentrale posisjoner om ikke lenge, sier Sondre Sande Gullord.

De som er med på lederprogrammet (øverst fra venstre): Vilde Oddvik (23 år, Sjetne IL), Emma Christine Haugen (20 år, Sverre IL), Derya Guven (25 år, Kolstad Fotball), Henriette Prøsch Hage (23 år, Steinkjer FK), Ingri Kappel Kirkbakk (23 år, Sjetne IL) og Marit Hameln (18 år, Skaun BK). Nederst fra venstre: Silje Helen Bendiksen (23 år, Byåsen Kvinnefotball), Helene Åmot Olsen (23 år, Gimse IL), Frida Sandbakk (18 år, Freidig) og Malene Simonsen (25 år, Kolstad Fotball).