1:

BDO slår seg sammen med NK Business Services

03. juli 2020

BDO AS har inngått en avtale om å slå seg sammen med NK Business Services AS med virkning fra 1. september 2020. Sammenslåingen sikrer at kundene i begge selskaper vil få tilgang til bred kompetanse og ett enda mer komplett tjenestetilbud.

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv.
BDO har i mange år vært etablert med kontor i Bergen, og når nå NK Business Services blir en del av laget vil vi styrke vår kompetanse og vårt tilbud til næringslivet i regionen generelt og kraftbransjen spesielt.

NK Business Services vil inngå som en del av region SørVest i BDO, som består av ca 250 ansatte fordelt på 16 kontorer – fra Arendal i sør til Florø i nord.

NK Business Services er et regnskapsbyrå med kontor i Bergen, og vil nå flytte inn i BDOs lokaler på Kronstad i Bergen. Selskapet har vært en del av Norsk Kraft Holding AS som er et uavhengig rådgivningsselskap innen fornybar energi siden 2006. NK Business Services har 3 erfarne ansatte med inngående forståelse av kraftbransjen som leverer rådgivnings- og regnskapstjenester til sine 90 kunder.

- De to selskapene utfyller hverandre, og vi vil kunne tilby et bredere og mer komplett tjenestetilbud. Gjennom integrasjonen av NK Business Services får vi tilført betydelig kompetanse på fornybar energi og småskala kraftverk. BDO får tilført dyktige ansatte, og våre kunder vil oppleve at vi kan tilby dem spisskompetanse, sier Stein Rhoar Juul, regionleder og partner i BDO i SørVest.

BDO har vokst betydelig de siste årene, og har planer om videre vekst. En fordel for kundene er at det er etablert tett samarbeid med BDOs andre kontorer i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Med over 70 kontorer rundt om i landet, kan BDO by på spisskompetanse innenfor alle sine kompetanseområder, og sette sammen skreddersydde team for å løse kundenes behov.  

NKS Business Services vil tilføre bra fagkompetanse til BDO sitt regnskapsmiljø i Bergen spesielt innen fornybar energi og eiendomsbransjen. Denne kompetanse blir viktig i den videre vekststrategien for BDO.

- Gjennom denne integrasjonen får våre kunder fortsatt tilgang til erfarne rådgivere og regnskapsførere med høy bransjeforståelse. Integrasjonen gis oss muligheter for å levere tjenester av høy kvalitet til hele bransjen, sier Anne Nybruket, kontorsjef regnskap i NK Business Services.

 

BDO sitt kontor i Bergen finner du her.