1:
  • Hva mener du om dagens skattesystem?

Hva mener du om dagens skattesystem?

28. februar 2020

Det er en kjent sak at vårt skattesystem er omdiskutert. For å vite hva næringslivsledere mener er de største utfordringene, og hvordan de forholder seg til disse, lanserer BDO en egen undersøkelse. I denne vi vil kartlegge situasjonen til næringslivet i mer enn 50 ulike land, inkludert Norge. Vi inviterer derfor deg til å bli med og si din mening. 

Vi leser daglig i pressen om feil og mangler ved dagens skattesystem, både i Norge og nasjonalt. Noen mener regelverket er altfor komplekst og umulig å forstå, mens andre mener det er for mange hull og muligheter for tilpasninger og omgåelser. Noen mener at det internasjonale samarbeidet om endringer går for sakte, mens andre sliter med å forstå hvordan de skal forholde seg til stadig nye regler. Norsk næringsliv må både forholde seg til nasjonale skatteregler i stadig endring, men også til et globalt rammeverk som ikke alltid tar høyde for hvordan virksomheter faktisk drives. 


Nå kan du delta i en global analyse

For å sette søkelys på hva næringslivsledere ser som de største utfordringene, og hvordan de forholder seg til disse, lanserer BDO en egen undersøkelse. I denne vi vil kartlegge situasjonen til næringslivet i mer enn 50 ulike land. Undersøkelsen vil gi deg som deltar en unik mulighet til å sammenligne skattesituasjonen i din virksomhet med tilsvarende virksomheter i Norge og internasjonalt. 
Vi inviterer deg til å si din mening knyttet til flere av de mest sentrale utfordringene på skatteområdet som dagens næringslivsledere må håndtere i dag:

  • Hva anser du som den mest sentrale skatteutfordringene for virksomheten?
  • Hvordan forholder du deg til endringer i skattelovgivning og praksis fra skattemyndighetene?
  • Skattestrategi – fokus på skatt på styrenivå, dagens skattefunksjon og retningen fremover.
  • Bruk av teknologi i relasjon til skatt og hvordan dette fungerer i praksis.
  • Konseptet full skattekostnad og verdien dette har for beslutningstakere.

 

Med denne undersøkelsen ønsker BDO å bidra til å hjelpe næringslivet med å forstå de utfordringer dagens skatte- og økonomiavdelinger står overfor. Funnene vil bli presentert i rapporten BDO’s Global Tax Outlook 2020. Hvis du velger å legge igjen dine kontaktdetaljer sikrer du deg muligheten til å motta tidlig tilgang til funnene fra denne undersøkelsen, og til å sammenligne deg mot dine konkurrenter i din region eller bransje.


Slik blir du med i undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres på engelsk (alternativt fransk eller spansk), og tar rundt 10 minutter å besvare. Selve undersøkelsen gjennomføres av Meridian West, et uavhengig forskningsbyrå, på vegne av BDO. Din deltakelse vil bidra til en økt forståelse og innsikt i det som skjer relatert til virksomheters skattefunksjon globalt.


Undersøkelsen gjennomføres i tråd med GDPR. Dine svar vil forbli konfidensielle og vil kun bli presentert på et aggregert nivå, med mindre du uttrykkelig gir din tillatelse til at dine svar kan deles direkte med BDO i Norge. Dine svar vil uansett ikke bli delt med noen tredjepart eller bli oppbevart av BDO sentralt.

 

Ta undersøkelsen