• Stor undersøkelse: 215 europeiske ledere om hva som er viktig for å lykkes

Stor undersøkelse: 215 europeiske ledere om hva som er viktig for å lykkes

10. februar 2020

Kraftig økonomisk vekst, strategiske investeringer, global ekspansjon, bedre risikohåndtering og bærekraftig utvikling. Det er de fem viktigste nøkkelfaktorene for fremtida ifølge en undersøkelse gjort blant ledere i syv europeiske land.

I undersøkelsen BDO European Survey 2020 ble 215 ledere fra Norge, Belgia, Storbritannia, Danmark, Tyskland, Italia og Spania spurt om temaer som opptar deres hverdag nå – og hva de tror blir viktig for at deres virksomheter skal lykkes med å beholde eller å ta lederposisjoner i sine markeder fremover.

Undersøkelsen avslører at europeiske virksomheter har ambisiøse vekststrategier på tross av utfordringer som tøff konkurranse, Brexit-trøbbel, store behov innen bærekraftig utvikling og kraftige endringer i brukeradferd. Respondentene oppgir at de tre viktigste investeringsområdene er hvordan man kan finne og beholde talent, hvordan utvikle ny teknologi og hvordan drive suksessfull produktinnovasjon.

I forordet fra CEO for Europa, Midt-Østen og Afrika, Trond-Morten Lindberg, kommer det frem at det er et utfordrende landskap de europeiske virksomhetene jobber i. Den europeiske økonomien har kun vokst med rundt to prosent årlig de siste fem årene, og det er anslått at veksten krymper ytterligere de neste årene.

- BDO ønsket derfor å forstå strategien europeiske beslutningstakere har valgt for å stimulere vekst, skriver Lindberg, som bakgrunn for undersøkelsen.

 

Nullutslipp inn i strategien

Et av de tydeligste bildene på at vi ser markeder i endring, er svarene på hva bærekraftig utvikling betyr for de ulike virksomhetene. Hele 65 prosent av lederne svarer at overgangen til null utslipp av CO2 fra virksomheten blir en viktig del av strategien de neste fem årene.

Et annet tydelig funn er at mange europeiske ledere oppgir risikohåndtering og manglende evne til å omstille seg med ny teknologi som store utfordringer. 26 prosent av de spurte sier deres virksomhet er for dårlig forberedt på trusler som cyberangrep. 20 prosent er urolige for at de ikke henger med på de teknologiske endringene og 54 prosent av lederne mener en transformasjon trengs innen IT- og teknologiavdelinger.

En noe større internasjonal uro de siste par årene er også tydelig i undersøkelsen. For selv om de fleste lederne er optimistiske og ambisiøse på egne virksomheters vegne, så er det 31 prosent som sier de tror det generelle forretningsklimaet i deres respektive land vil forverres på kort sikt.

Kun 15 prosent tror forholdene vil bli bedre. 39 prosent mener dessuten at hele det europeiske markedet vil bli vanskeligere de neste seks månedene, blant annet som følge av fremmarsjen til populistiske og nasjonalistiske organisasjoner. 

Brexit oppgis naturlig nok også som en årsak til at euro-markedet kan bli en vanskeligere arena å lykkes på. 42 prosent av de spurte tror at Brexit vil ha en negativ effekt på deres forretningsvirksomhet.

«Brexit er vår største bekymring. Det skaper usikkerhet, har påvirket valutakurser og det vil skape en ekstra utfordring for vår rapportering», sier en CEO fra Storbritannia i undersøkelsen. Det er i denne sammenheng flere virksomheter peker på at de i fremtiden vil øke samarbeidet med andre land enn Storbritannia.

 

Rekruttering er avgjørende

De 215 europeiske lederne ble også spurt om hva som er viktigst for at deres virksomheter skal kunne ta og beholde en ledende rolle i sitt marked de neste fem årene. 22 prosent peker pårekruttering som det viktigste for å klare dette, fulgt av teknologi og digitale løsninger (15 prosent), produkt- og tjenesteforbedring (13 prosent) og utvikling av nye produkter og tjenester (11 prosent), samt en rekke mindre faktorer. At rekruttering rangeres som så viktig, overrasker ikke Trond-Morten Lindberg: 

- Om talent er en så viktig prioritering, er det avgjørende at vi forstår forskjellene på generasjoner og hva de ulike generasjonene forventer fra en arbeidsgiver. Hver medarbeider, uavhengig av alder, må kjenne engasjementet. Medarbeidere leter etter en retning og en mening med jobben, og spesielt yngre generasjoner ønsker effektivitet gjennom digitalisering og teknologi. Det er nok også en forventning blant yngre om at gevinstene også blir investert i balanse mellom jobb og privatliv, bærekraftig utvikling, klimatiltak og grep for å oppnå likestilling, sier Lindberg.

- For å kunne møte de mange utfordringene fremover, må en leder tørre å stille spørsmål og skape en kultur som oppfordrer andre til å stille spørsmål – både i og utenfor styrerommene. Han eller hun må samvittighetsfullt aktivere alle som har en andel av arbeidet i virksomheten. Lederne må nærme seg de neste generasjonene og fordomsfritt lytte til hva de sier. Å notere seg nye ideer fra historiens første virkelige digitale innfødte, vil utvilsomt føre til interessante debatter og skape reell ny verdi, fortsetter Lindberg.

 

Les mer: Hva svarte norske ledere i undersøkelsen? 

Vi vil publisere flere artikler med utgangspunkt i denne undersøkelsen de neste ukene, så følg med på bloggen vår eller meld deg på vårt nyhetsbrev her.

 

Fakta om de europeiske virksomhetene som svarte på undersøkelsen:

Ledere i 215 virksomheter i syv land svarte på BDO European Survey 2020. 40 prosent av virksomhetene dekket i undersøkelsen hadde en omsetning på rundt 800 millioner norske kroner, og 41 prosent av virksomhetene hadde 500 ansatte eller mer. Bransjer representert varierer fra produksjon (størst), varehandel, rådgivning, finans, transport, energi og eiendom, til teknologi, non-profit, medisin, helse og media og underholdning (minst).