• Designmanual

Retningslinjer for bruk av logo

Logo må aldri på noen måte endres i form eller farge. Den får heller ikke kombineres med andre elementer uten samarbeide med vår markedsavdeling.

Sort og hvit logo brukes kun ved spesielle tilfeller.

Trykksaker, annonser osv for BDO skal kun produseres av vår markedavdeling eller med godkjenning fra denne. Eksterne leverandører bes henvende seg til avdelingen før noen form for produksjon igangsettes.

Ta kontakt med vår grafiske designer for nærmere detaljer og godkjenning av materiell, på grafisk@bdo.no.

Logo for trykk

BDO-logo EPS Hvit
BDO-logo JPG CMYK 300 dpi
BDO-logo JPG Sort 300 dpi

Logo for printer

BDO-logo JPG RGB 150 dpi
BDO-logo JPG Sort 150 dpi

Logo for web/skjerm

BDO-logo GIF Indexed Color 72 dpi (150 px bred)
BDO-logo GIF Indexed Color 72 dpi (300 px bred)
BDO-logo PNG RGB Hvit 72 dpi (2300 px bred)

Retningslinjer

Fargepalett for trykksaker (PDF)
Retningslinjer for bruk av logo - avstand til logo  (PDF)