• Etterretning i risikoområder

Etterretning i risikoområder - Oslo

Dato: 30. august 2017
Tid: 08:30 - 10:30
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Per-Chr Nilssen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Alle næringsaktiviteter i utsatte områder medfører en viss grad av risiko.  Hendelser oppstår raskt, uventet, og kan spre seg over landegrenser.  Utilstrekkelig situasjonsforståelse og beslutninger tatt på feil grunnlag kan potensielt få store negative konsekvenser for din virksomhet og dens verdier.

Gode etterretningsprosesser reduserer risikoen for uønskede handlinger og øker virksomhetens håndteringsevne ved truende sitasjoner.

Behovet for etterretningsinformasjon skreddersydd for den enkelte virksomhet vil gjøre seg gjeldende under flere forhold, for eksempel ved utplassering av ansatte og informasjonsbehov i forbindelse med investeringer.

Hva er etterretning, hvilke fallgruver finnes, hvordan bør virksomhetens etterretning organiseres og hvordan fremskaffe informasjonen? 

Seminaret, som er gratis, egner seg best for styre og ledere i virksomheter som driver i risikoutsatte områder.  Høsten 2017 vil BDO også arrangere et heldagskurs for sikkerhetsansvarlige, der vi går dypere inn i disse problemstillingene og hvordan du selv kan utarbeide etterretningsrapporter for din virksomhet.  .

 

Meld deg på