• Vellykket styring av kommunale selskaper

Vellykket styring av kommunale selskaper - Oslo

Dato: 26. september 2017
Tid: 09:00 - 16:00
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. etg.
Oslo  
veibeskrivelse

PC Nilssen
Email
  • Velkommen til BDO og Styrelederskolens seminar!
  • Organisering 
  • Roller og ansvar 
  • Praktisk styrearbeid 
  • Kommunal eierstyring i praksis

 

Velkommen til seminar fra Styrelederskolen og BDO 

OSLO:  tirsdag  26.09.2017  kl 09:00 – 16:00

 

En stadig større del av kommunal virksomhet blir organisert som foretak, samarbeid eller i selskaper. Vil du lære mer om god eierstyring og godt styrearbeid, er dette seminaret for deg.

Seminaret tar for seg utfordringer, dilemmaer og muligheter knyttet til ulike roller gjennom faginnlegg, praktiske eksempler og caseløsning.

Program:
Registrering og kaffe fra kl. 08:30.

kl 09:00 Styring og organisering
Hvilke muligheter har kommunene til å organisere eierskapet i foretak, samarbeid og selskaper, og hvilke konsekvenser får valgene.
Morten Thuve, partner BDO

kl 10:45 Roller, oppgaver og ansvar
Hvordan skal kommunene og styrene få til et godt samarbeid der roller, oppgaver og ansvar er tydelig definert og plassert.
Erling Valvik, Administrerende direktør i Cultiva og tidligere rådmann i Kristiansand

kl 12:00 lunsj

kl 12:45 Styrenes kompetanse og praktisk styrearbeid
Styrets sammensetning, kompetanse, oppgaver og arbeidsform. Praktiske eksempler, råd og verktøy for godt styrearbeid
Bente Holm Mejdell, Styrelederskolen

kl 14:15 Kommunal eierstyring i praksis
Erfaringer fra Bærum kommune
Siw Wikan, politiker i Bærum Kommune, leder av Eierutvalget, Kommunestyre- og Formannskapsrepresentant og leder Bærum Høyre


Seminaret koster kr 2.900 pr pers inkl lunsj, og egner seg best for kommunalpolitikere, eksisterende og potensielle styremedlemmer i kommunale virksomheter, kommuneadministrasjonen, samt andre med spesiell interesse for emnet.

Seminaret er et samarbeid mellom BDO og

 

Meld deg på