• Hvordan oppnå et best mulig resultat?

Kjøper står på døren - hva nå? - Oslo

Dato: 25. september 2018
Tid: 08.15 - 09.15
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Per Ove Giske
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Markedet for kjøp og salg av virksomheter i Norge har vært på et historisk høyt nivå de siste årene, og stadig flere aktører vurderer å vokse gjennom oppkjøp.

Vurderer du en ny eier eller en strategisk partner, ønsker du å trappe ned eller gå av med pensjon eller ønsker du rett og slett å benytte det gode markedet til å realisere hele eller deler av de verdiene du sitter på?

Gjennom bruk av praktiske eksempler gir vi deg innsikt i hvordan du bør gå frem for å oppnå et best mulig resultat, uavhengig av om du er på tankestadiet, vurderer å selge litt frem i tid eller allerede har en kjøper på døren.

Vi vil bl.a. komme nærmere inn på disse problemstillingene:
- Når er salg den beste løsningen?
- Hvordan oppnår du best mulig pris?
- Hvorfor er det viktig å kartlegge flere potensielle kjøpere?
- Hvordan gjennomfører du prosessen?
- Hva kreves av selger?
- Hvilke forberedelser bør gjøres?

Foredragsholdere er Per Ove Giske og Jonas Hjertson i BDO Transaksjonsrådgivning.  Giske er partner og har lang og bred erfaring fra et stort antall transaksjoner i tilknytning til kjøp- og salg av virksomheter, bl.a. innen M&A rådgivning, verdivurderinger og due diligence. Hjertson er manager og har bred erfaring fra finansiell rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter av ulik størrelse og innen ulike bransjer.

Seminaret egner seg best for bedriftseiere, styremedlemmer, daglig ledere, forretningsutviklere, finans-/økonomiledere og andre som interesserer seg for temaet.

Meld deg på