Dataangrep - Personlig ansvar og risikohåndtering - Oslo

Dato: 10. april 2019
Tid: 08.30 - 12.00
Felix Konferansesenter
Bryggetorget 3
Aker Brygge
Oslo  
veibeskrivelse

Magnus Wirkola
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

I samarbeid med IKT-Norge og Bull & CO inviterer BDO til seminar om cybersikkerhet.

Dataangrep er i dag den største sikkerhetstrusselen mot norske virksomheter og deres omdømme. Denne formen for kriminalitet er ikke bare et problem for IT-avdelingen, men noe som angår hele virksomheten.

I sin årlige rapport om risiko­tilstanden i Norge, slår Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fast at nye sårbarheter, kombinert med en negativ utvikling av trussel­bildet, øker risikoen for å bli rammet av sikkerhetstruende hendelser.  

I dag ser vi stadig oftere at det er styrene og daglige ledere som blir holdt ansvarlige. Kompetanse må være på plass innad i virksomheten for å kunne håndtere et komplekst risikobilde i en stadig mer digitalisert verden. Bull & Co Advokatfirma, IKT-Norge og BDO Cybersecurity ønsker derfor å invitere ledere, sikkerhetsansvarlige og tekniske ledere til seminar den 10. april.
 
Vi skal bl.a. ta for oss følgende:

  • Hva er det som kan gå galt, og hvordan?
  • Hva er den juridiske risikoen for selskapet, styret og ledende ansatte?
  • Kommunikasjonshåndtering i kriser
  • Hvordan redusere risiko og avverge eller begrense en potensiell krise?
  • Hvordan håndtere restrisikoen?  Hva dekker forsikringen?

Registrering fra kl. 08:00.  Seminaret passer best for styrer, daglige ledere, sikkerhetsansvarlige og høyere tekniske ledere.  Vi serverer kaffe/te, lett frokost og enkel lunsj.
Pris: Kr 990 per person

Meld deg på