Naturalytelser - nye utfordringer for arbeidsgiver! - Bergen

Dato: 07. mai 2019
Tid: 08.30 - 10.00
Hotel Grand Terminus
Zander Kaaes gate 6
Bergen  
veibeskrivelse

Peder Karlsson
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Mye har vært sagt og skrevet om naturalytelser som rabatter og bonuspoeng den siste tiden. Når er en ytelse skattepliktig? Må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift? Hvilke regler gjelder egentlig?
 
Gjennom vårt seminar om naturalytelser vil våre skatterådgivere besvare disse spørsmålene, samt se på det nye regelverket for rapportering av tips. Samtidig vil vi ta opp hvordan arbeidsgiver bør gå frem for å kartlegge og vurdere rabattordninger til ansatte, hvordan finne relevante sammenligningsgrunnlag og hvordan fordeler skal rapporteres til skattemyndighetene. Vi vil også presentere vårt nye digitale verktøy, «Rabattscanneren».
 
Seminaret egner seg primært for virksomhetens ledelse og økonomi-/regnskapsfunksjon, samt andre med interesse for temaet. Foredraget, som holdes av BDO Advokater i Bergen, er godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere med 1,5t skatt.

Registrering og enkel frokost fra kl. 08:00. 

Meld deg på