Presentasjon av årets bransjeanalyse for bygg, anlegg og næringseiendom - Porsgrunn

Dato: 02. oktober 2019
Tid: 08.30 - 10.30
Comfort Hotel
Kammerherreløkka 3
  Porsgrunn
veibeskrivelse

Stein Knutsen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største med 246.000 ansatte og en omsetning på over 560 milliarder kroner. Bransjen er svært viktig for BDO, og gjennom vår bransjeanalyse har vi som mål å gi innsikt i og forståelse av bransjens utfordringer.

Bransjeanalysen inkluderer ca. 12.000 selskaper i Norge hvorav ca. 3.000 av dem er kategorisert og analysert nærmere. I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse som har gitt oss mer kunnskap om hvordan eiere og ledere i bransjen opplever markedet i dag, og hvilke forventninger de har til fremtiden.

BDO inviterer til bransjeseminar for å dele våre funn fra årets analyse med selskaper som har behov for å øke sin egen innsikt om viktige bransjeforhold. Årets bransjeanalyse fokuserer på utvikling i vekst, lønnsomhet og konkurranseforhold i de ulike sektorene i bransjen nasjonalt og regionalt. Vi stiller også spørsmål om vi bygger på en måte som er tilstrekkelig bærekraftig med tanke på miljø og kostnader.

Program:
Presentasjon av BDOs bransjeanalyse
Nasjonale og regionale forskjeller, hva kjennetegner Telemark og Vestfold, er vi annerledes? Bærekraft i bransjen og miljø er blitt viktige faktorer.
Thomas Lidsheim, partner BDO

Rammebetingelsene i bransjen, utfordringer og risiko i prosjekter.
Hva kjennetegner entreprenørene i vår region?

Thormod Hansen, Daglig leder, Entreprenørforeningen bygg og anlegg, avdeling Telemark, Vestfold, Buskerud

Registrering og frokost kl. 08:00 - 08:30. Seminaret er gratis.

Meld deg på

 

Delta i BDOs spørreundersøkelse som vil bli presentert under seminaret!
Delta i undersøkelsen