Stiftelsesseminar med Formuesforvaltning og BDO - Trondheim

Dato: 29. oktober 2019
Tid: 08.30 - 12.00
Scandic Lerkendal
Klæbuveien 127
Trondheim  
veibeskrivelse

Anne-Katrine Ekseth Hollum
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Hvordan håndterer ditt styre det ansvar det har med hensyn til langsiktighet og bærekraft kombinert med morgendagens effektivitetskrav? Og hvordan kan styret sikre seg at de etterlever de krav som stilles fra Stiftelsestilsynet. Vi ser også på hvordan Stiftelsestilsynet ser på mulighet og forsvarlighet rundt avvikling og sammenslåing av stiftelser.  Seminaret er rettet mot styremedlemmer, forretningsførere/regnskapsførere for stiftelser samt advokater. Det inviteres til lunsj med diskusjon og erfaringsutveksling etter programmet.

Program:
Forsømmelse av styrets oppgaver og ansvar
En overordnet gjennomgang av mulige konsekvenser for det enkelte styremedlem ved manglende oppfyllelse av styrets oppgaver og ansvar.
Jonas Barlien, advokatfullmektig, BDO Advokater

Bør mindre stiftelser slåes sammen eller avvikles?
Over en tredjedel av dagens norske stiftelser har for lite kapital, eller netto avkastning, til å oppnå en utdeling av penger som realiserer stiftelsen sitt formål. Kan og bør slike stiftelser slås sammen eller avvikles? Hvilke alternativ finnes, og hvordan ser Stiftelsestilsynet på dette?
Øystein Fosstvedt, seniorrådgiver og Bjarte Urnes, revisor, Stiftelsestilsynet

Hvorfor skal stiftelser bry seg om bærekraft?
FNs bærekraftsmål er stadig mer aktuelle og viktige. Er tiden inne for at stiftelser inkluderer disse i sin strategi?
Marit Album Kvernmo, senior manager, BDO

Er stiftelser langsiktige nok ved utarbeidelse av sin investeringsstrategi?
Stiftelser har i utgangspunktet et evighetsperspektiv i sitt arbeid, og derfor anledning til å benytte langsiktige investeringer. Hvilke typer investeringer finnes, og hvordan kan dette gjøres på en forsvarlig og god måte?
Jan Nylund, senior porteføljeforvalter, Formuesforvaltning

Tilsyn av kapitalforvaltning hos stiftelser - hva skjer i praksis, og hvilken informasjon kreves fra Stiftelsestilsynet?
Formålet med tilsynet er en gjennomgang og kontroll av hvordan stiftelsen forvalter kapitalen. E C Dahls Stiftelse orienterer om nylig gjennomført stikkprøve fra Stiftelsestilsynet.
Halvard Øye, styreleder E.C. Dahls Stiftelse

Registrering og enkel servering fra kl 08:00. Faglig start kl. 08:30, og lunsj fra kl. 11:30. Både seminar og lunsj er gratis. Avrunding kl. 12.00.

Meld deg på