• Viktige forhold i tollbehandlingen

Viktige forhold i tollbehandlingen - Oslo

Dato: 20. november 2019
Tid: 08.30 - 10.30
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Helene Hval
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Viktige forhold i tollbehandlingen ved import og eksport av varer

I tollbehandlingen er det mange viktige regler og fallgruver, og konsekvensene kan være betydelige for virksomheten. Vi inviterer til seminar om noen av de forholdene du bør kjenne til.

Innhold:
- Typiske feil i mva-meldingene i forbindelse med de nye regler for import mva fra 2017 og siste nyheter på tollområdet
- Hva er viktig å passe på for importør og eksportør av varer for korrekt utfylling av tolldeklarasjonene ved import og eksport
- Klassifisering av varer
- Direktekjøring av varer ved import (10 dagers regelen)
- Ansvarsforholdet mellom importør/eksportør - speditør og mva representant
- Dokumentasjonskrav ved import og eksport av varer
- Særavgiftsbelagte varer, registrering av selskap for særavgifter, hvordan dette fungerer i praksis og fordelene av dette
- Muligheter for nedsatt toll og tollfrihet ved bruk av frihandelsavtaler og det norske GSP-systemet (import av varer fra u-land)
- Hvilke tollagre som finnes og krav til hvordan vareflyten på tollager skal håndteres
- Status Brexit

Seminaret, som er gratis, holdes av tollrådgiverne Sven Cato Huseby og Helene Hval, BDO Advokater. Seminaret egner seg best for ansatte i handelsvirksomheter med import-eksport av varer, og er godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere med 2 t skatterett (revisorer) / 2t Skatt og avgift (regnskapsførere).

Registrering og kaffe fra kl 08:00.

Meld deg på