Rogaland: BDOs regionale webcast for bygg og anleggsbransjen

Dato: Tilgjengelig inntil videre
Webcast
web
  Webcast

Frode Midttun
Email
  • Velkommen til regional bransjewebcast fra BDO

BDO inviterer til bransjewebcast for å dele årets bransjeanalyse med selskaper som har behov for å øke egen innsikt om viktige bransjeforhold. Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største, og det tar vi på alvor gjennom å bidra med databasert innsikt som er viktig for å få et godt beslutningsgrunnlag. Samtidig er analysen et godt verktøy for å se på trender og utvikling i bransjen.  Denne webcasten behandler også data for regionen.

Årets bransjeanalyse fokuserer på utvikling i vekst, lønnsomhet og konkurranseforhold i ulike deler av verdikjeden i bransjen, nasjonalt og regionalt. Vi trekker også fram de muligheter som bærekraftig utvikling gir for bransjen. I tillegg ser vi på andre relevante forhold som er viktige for bransjen – nå og i fremtiden.

Denne webcasten er spesielt beregnet på firmaer i Rogaland.

Program:

Presentasjon av BDOs bransjeanalyse
Mohamad Galal, senior analytiker, BDO

Presentasjon av regional bransjeanalyse

Paneldiskusjoner og innslag rundt funnene i analysen og hva som skal til for å lykkes i dagens marked
Gjester i studio og andre bidragsytere:
Julie Brodtkorb, adm. direktør, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Olav T. Løvstad, Leder for Seksjon Eiendom & Entreprenør, DNB
Olav Line, adm. direktør, Mustad Eiendom
Rune Augenstein, CTIO, Smedvig
Thomas Lidsheim, Partner, BDO
Henning Dalsegg, Partner, BDO
Olav Kvaalen, Senior Manager, BDO

Programvert:
Hedda Bull-Hansen Sarhan, kommunikasjonsrådgiver, BDO

Meld deg på