• CFO Startup Academy 2021

CFO Startup Academy 2021

From: 02. november 2021
To: 23. november 2021
Tid: 14:00 - 17:00
DIGS
Krambugata 2
7011   Trondheim
veibeskrivelse

Anne-Katrine E. Hollum
Email
  • Velkommen til CFO Startup Academy

For teknologibaserte startups og scaleups er økonomisk kompetanse avgjørende for å rigge selskapet mot lønnsomhet og suksess. Denne høsten gjentar Tequity Cluster, BDO og Kongsberg Innovasjon suksessen og inviterer til CFO Startup Academy – et intensivkurs med fokus på å bygge økonomiske ferdigheter som gir vekst.

Sted: DIGS, Krambugata 2, 7011 Trondheim
Deltakeravgift: Kr 1000 (dekker møtelokaler og bevertning)
Målgruppe: Personer som fyller CFO-rollen i oppstarts- og vekstselskaper

CFO Startup Academy har fire samlinger og er designet for personer med ansvar for økonomi og finansiering i teknologibaserte oppstartsselskaper og tidligfase vekstbedrifter. Gjennom CFO Startup Academy får du ny kunnskap om alt fra likviditets- og kapitalforhold til økonomistyring og investortrening. Både temaer og foredragsholdere er valgt for å sikre relevans og høyt utbytte for deltakende selskaper.

CFO-rollen havner ofte i skyggen av CEO og CTO rollene. Oppstarts- og vekstselskaper preges samtidig av høy intensitet og dynamikk samt komplekse og skiftende omgivelser. Gjennom CFO Startup Academy formidler vi kompetanse om temaer som er øremerket CFO-rollen. Kurset benytter foredragsholdere fra BDO, SANDS, Innovasjon Norge, Kongsberg Innovasjon, venturekapital-investorer og industrielle investorer.  

Oversikt over tidsplan og hovedtemaer for kurset som holdes denne høsten:

Meld deg på