• Arbeidsrett-webinarer

Ansatte som ikke innfrir forventningene - hva gjør jeg?

Dato:
Tid: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering


  

PC Nilssen
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Arbeidstakere som ikke utfører arbeidsoppgavene tilfredsstillende, har manglende rolleforståelse, eller som av andre grunner ikke innfrir forventningene til stillingen, kan være utfordrende å håndtere for arbeidsgiveren. Årsaken til disse utfordringene kan være mange og sammensatte.

Vi gir deg noen verktøy for hvordan du kan følge opp disse arbeidstakerne. Verktøyene bruker du først og fremst for å få arbeidstakeren til å lykkes i arbeidet, men brukes også med tanke på en eventuell senere saklig begrunnet oppsigelse.

Foredragsholderen, Birgitte Elena Sætre, er advokat og Senior Manager i BDO Advokater, med over 20 års erfaring bl.a. fra arbeidsrettslige problemstillinger. Birgitte har bl.a. erfaring som privatpraktiserende advokat med egen virksomhet, som dommerfullmektig og som saksbehandler/advokat i ulike offentlige virksomheter.

Webinaret, som er beregnet for ledere og HR-personell, er gratis, og kan sees umiddelbart etter registrering. Etter registrering får du tilsendt en mail med link til webinaret, så pass på at mailadressen er korrekt. 

Registrering