• Sikkerhetsstyring i en usikker tid

Sikkerhetsstyring i en usikker tid

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
BDO


  

Carsten Rapp
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Internasjonale kriser og hendelser preger mediebildet, men har konkrete følger også for næringslivet i Norge. Å oppnå og opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i din virksomhet blir stadig viktigere. Manglende sikkerhetsstyring kan føre til tap av verdier, omdømme og gi virksomheten negative økonomiske konsekvenser.

Sikkerhetsstyring er systematiske aktiviteter som er nødvendige for å sørge for et forsvarlig sikkerhetsnivå for bedriftens verdier. Endret risiko medfører også endringer i det forsvarlige sikkerhetsnivået, og sikkerhetsstyring vil derfor hjelpe virksomheten til å møte nye utfordringer i fremtiden. For mange virksomheter er derfor god sikkerhetsstyring en konkurransefordel.

Velkommen til BDOs webinar, der vi med bakteppe i Ukraina-krisen deler våre erfaringer knyttet til sikkerhetsstyring.

Dato: Umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Pris: Gratis
Varighet: 29 minutter

Program:
Endret trusselbilde i forbindelse med Ukraina-krisen
Thomas Gjengstø, senior manager, BDO Advokater

Sikkerhetsstyring som del av virksomhetsstyringen
Carsten Rapp, Director, BDO Advokater

Fag-mentorordning for sikkerhetsledere
Knut Brox, Manager, BDO

Webinaret, som varer i 29 minutter, er gratis. Registrer deg med linken under. Etter registrering får du tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å skrive inn riktig mailadresse i registreringsskjemaet!

Meld deg på