Personvern ved kontrolltiltak i arbeidslivet

Dato: Tilgjengelig inntil 31. mai
Tid:
Webinar
  

Astrid Eikenes Skorpen
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

For å sikre drift og egne verdier, ønsker mange arbeidsgivere å ta i bruk kontrolltiltak på arbeidsplassen. Aktuelle kontrolltiltak kan være adgangskontroll, videoovervåking eller innsyn i en ansatts epost-konto og filer.

Gjennomføring av kontrolltiltak innebærer ofte at det behandles personopplysninger, og adgangen til å benytte kontrolltiltak reguleres derfor både av arbeidsmiljøloven med forskrifter og personvernlovgivningen. Brudd på kravene i arbeidsmiljøloven eller personvernlovgivningen kan gi store konsekvenser for både arbeidsgiver og berørte arbeidstakere.

I dette webinaret gir BDO en innføring i adgangen til å benytte de tre ovennevnte kontrolltiltakene, med hovedvekt på kravene i personvernlovgivningen. Webinaretn er gratis, og varer i 59 minutter.

Registrer deg til webinaret