Fra Excel til løpende rapportering

Dato: Tilgjengelig inntil 31. mars
Tid:

  

Henning Torgersen
Email
  • Velkommen til webcast fra BDO

Det er i disse dager særlig viktig å ha god oversikt over økonomien, herunder budsjetter, kalkyler, prognoser og resultatrapporter. Rettidig beslutningsgrunnlag er viktig for å kunne ta gode beslutninger, øke kunnskap og innsikt om egen bedrift, rapportering til styret og eiere, kreditorer og ansatte.  

Vi i BDO hjelper mange av våre kunder fra en statisk rapportering ved hjelp av Excel modeller og over til skybaserte plattformer, som ved sømløs integrasjon til eksisterende systemer, sikrer rapportering, budsjettering og analyser.  I vår webcast vil vi fokusere på reisen «fra Excel til løpende rapportering», og vil i tillegg presentere hvordan en slik modul kan se ut.  

I denne gratis webcasten vil vi øke din bevissthet og vekke nysgjerrighet knyttet til hvilke løsninger som allerede finnes. 

Registrering