• Bærekraftig by- og
    samfunnsutvikling

Bærekraftig by- og samfunnsutvikling

Som en del av denne satsningen har vi inngått et partnerskap med OiER (Organization for International Economic Relations), som leder arbeidet med FNs program for smart og bærekraftig byutvikling (United 4 Smart Sustainable Cities - U4SSC). Innenfor dette rammeverket arbeider vi tett med offentlig sektor som vil integrere FNs bærekraftsmål i lokale og regionale areal- og samfunnsplaner. Rammeverket gjør det mulig å måle byer og regioners innsats og utvikling gjennom KPI-evalueringer, og sammenligne opp mot globale benchmarks. Vi er også en pådriver for samarbeid på tvers av offentlig sektor, næringsliv, innbyggere, akademia, forskning og ideelle organisasjoner. 

 

BDO leverer en rekke bærekraftstjenester til offentlig sektor, blant annet:

  • Smart Sustainable City Tool, by BDO
  • Innbyggerundersøkelser og innbyggerinvolvering
  • Workshops, inkludert trening av interne bærekraftsressurser i kommunen
  • Prosesstøtte til FNs KPI-evaluering
  • Bærekraftsrapportering
  • Prosesstøtte til implementering av bærekraftsmålene i kommunale planprosesser 
  • Samarbeidsprosjekt med kommune og næringsliv for å mobilisere til bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet

 

Bærekraft for kommuner og fylkeskommuner

BDO tilbyr en rekke tjenester som kan støtte og utvikle bærekraftsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, les mer om det her:

 

Lyst til å lese mer om hvordan vi tenker og jobber? Les Bærekraftsmålene som grunnlag for kommunal planlegging og politiske beslutninger. 

Les også: BDO blir partner i framtidslaben U4SSC til nye Ålesund kommune
 

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan arbeide med bærekraftig utvikling? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code