Medarbeiderundersøkelsen

BDO bistår med medarbeiderundersøkelser

Medarbeideren er bedriftens viktigste ressurs. En kritisk oppgave i enhver bedrift er derfor å identifisere og dyrke det potensialet som ligger i hver enkelt. Vi tror det er minst like viktig å ivareta og forsterke det som er bra som det er å forbedre det som er dårlig! 

I BDO har vi vår egen metode for medarbeiderundersøkelser. Med en forskningsbasert tilnærming, fokuserer vi på en kultur som mobiliserer kompetanse og skaper prestasjoner. Vi kaller det KulturStyrk.

 

Prosessen på 1-2-3 

Medarbeiderundersøkelsen består av 10 kategorier med tilhørende påstander som de ansatte skal ta stilling til; Organisering, rolleklarhet, samspill, autonomi, innflytelse, kultur, strategi, engasjement, tilhørighet og kompetanse. 
 
1.    Prosessen starter med at hele organisasjonen svarer på medarbeiderundersøkelsen. Svarene blir analysert av BDO og det utarbeides en rapport som presenteres for organisasjonen.

2.    I forlengelse av presentasjonen til medarbeiderne gjennomføres det noen enkle gruppeoppgaver der den enkelte får mulighet til å påvirke hva det bør fokuseres på i oppfølgingsarbeidet.

3.    Disse innspillene tas med inn til gruppa i organisasjonen som har ansvaret for oppfølgingene av undersøkelsen. I etterkant av denne prosessen setter den ansvarlige gruppa seg ned sammen med BDO for å definere fokusområder og tiltak basert på innspillene. Deretter utvikler vi enkle PULS-undersøkelser med 4-5 spørsmål basert på de definerte tiltakene. PULS-undersøkelsen brukes gjennom det kommende året for å se at organisasjonen utvikler seg i ønsket retning samt å sørge for kontinuerlig fokus. 

Hvorfor BDO sin medarbeiderundersøkelse? 

  • Vi hjelper din bedrift med å forbedre kulturen 
  • Synliggjøre forhold som påvirker jobbengasjement, prestasjoner og trivsel 
  • Ansvarliggjøring av alle i organisasjonen — kultur er et kollektivt ansvar 
  • Basert på et faglig fundament med et styrkebasert perspektiv 
  • En effektiv prosess med involvering for å sikre at oppfølgingen faktisk utvikler forhold som medarbeiderne bryr seg om 
  • BDO har lang erfaring med gjennomføring av medarbeiderundersøkelser for små og store bedrifter og på tvers av ulike bransjer 

Gjør bedriften din sterkere med KulturStyrk fra BDO!


Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.