• Vurderer du å tjenesteutsette regnskapet?

Vurderer du å tjenesteutsette regnskapet?

 

Dersom du er blant dem som opplever at regnskap er komplisert og tidkrevende kan det hende du blir glad for å høre at du kan tjenesteutsette hele regnskapsføringen til BDO. Som BDO-kunde får du tilgang til et av landets mest kompetente og faglig oppdaterte regnskapsmiljø.

I denne artikkelen ser vi på fordelene ved outsourcing og du får gode råd om beslutninger som bør tas og hvordan du bør gå frem for å outsource regnskapsfunksjonen.
 
- Start med å identifisere og beskrive hva som skaper verdi i virksomheten. Oppgaver og tjenester som er direkte knyttet til kjernevirksomheten, bør man gjøre internt. Alt annet er det mulig å få andre til å gjøre, forteller partner for regnskap i BDO, Andreas Ystgaard Tjemsland. 

- Den aller viktigste grunnen til å outsource er tilgangen på oppdatert og relevant kompetanse som selskapet selv ikke vil eller kan ansette fulltid. Våre medarbeidere har bred erfaring, og bruker mye tid på å holde seg faglig oppdatert. Ved å sette bort regnskapstjenestene til BDO får bedriften tilgang til hele vårt kompetansespekter, sier Tjemsland.

Samtidig frigjøres tid i organisasjonen til mer verdiskapende og strategiske oppgaver. I ressurskrevende perioder har man mulighet til å skalere etter behov uten å påta seg langvarige kostnader ved å ansette og lære opp interne ressurser.

 

Tjenester tilpasset kundens behov

Regnskapsfunksjonen følger samme prosesser uavhengig av organisasjonens størrelse. Slik regelmessighet gjør det mulig å automatisere store deler av prosessen, noe de ledende regnskapssystemene fra blant annet Xledger og Visma nå legger til rette for. 

- Det er viktig å velge et program og en løsning som passer din bedrift. Da sikrer vi at regnskapet føres på mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Samtidig må det understrekes at selv om man outsourcer regnskapet, trenger ikke regnskapsføreren eller nøkkeltallene være langt unna, sier Tjemsland. Gjennom våre tekniske grensesnitt og nære samarbeid med våre kunder vil ledelsen alltid oppleve å ha god oversikt og kontroll på regnskapet. 


Tjemslands fem beste råd til bedrifter som vurderer «inhouse» vs. «outsourcing»

  1. Vær bevisst hvilke prosesser som er kjernevirksomhet. Definer hvordan støttefunksjoner som regnskap kan støtte kjernevirksomheten best mulig. 
  2. Kostnadsbesparelser er ikke alt. Finn noen med kapasitet og fokus på å levere merverdi, og vær tydelig i forventningsavklaring i tilbudsfasen. 
  3. Ha en solid forankring internt om hvilke prosesser som skal «outsources», og en tydelig oppfølgingsplan for de som eventuelt blir berørt. 
  4. Samarbeidsform er avgjørende. Etabler gode løpende rutiner og ha en plan for kontinuerlig evaluering og forbedring. 
  5. Velg et regnskapsprogram tilpasset dine behov. 

 

Gevinster og fordeler ved outsourcing

Oppsummert kan man altså si at det å outsource regnskap eller andre støttefunksjoner har større verdi enn bare å få jobben gjort; Det gir tilgang til bred og oppdatert spisskompetanse, det bidrar til å frigjøre interne ressurser som kan fokusere på mer verdiskapende oppgaver. Samtidig vil man oppleve større fleksibilitet med hensyn til ressurstilgang og tilgang til øvrig rådgivningstjenester. 

Ta kontakt med Andreas Ystgaard Tjemsland eller en av våre rådgivere for en uforpliktende prat.