Barnehagehåndboka

Håndbok i økonomistyring

Barnehagehåndboka bidrar til trygghet og forståelse

Flere barnehageeiere, ansatte, tillitsvalgte og foreldre har behov for kompetanse og informasjon om hvordan barnehagers økonomi bør håndteres. BDO har i regi av Trollsteinen barnehage SA bistått i utarbeidelsen av en håndbok i økonomistyring som skal bidra til trygghet for og forståelse av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir benyttet på best mulig måte.

Arbeidet med håndboken er initiert av Trollsteinen barnehage SA, med støtte av Solvang barnehage SA. Håndboken er utarbeidet av BDO, Trollsteinen Barnehage SA, Solvang barnehage og referansegrupper bestående av daglige ledere i barnehager og personer med relevant fagkompetanse.

 

Barnehagehåndboka-forsiden

Sikre videre drift

Formålet med håndboken er å sikre at ideelle, foreldreeide og andre barnehager uten formål om fortjeneste fortsatt kan driftes i fremtiden, uten å måtte være del av større eierstruktur. Håndboken skal gi lederne av barnehager nødvendig trygghet og kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig. Håndboken vil også bidra til kompetanseutvikling om barnehagedrift for tillitsvalgte, slik at disse kan utøve sin medbestemmelsesrett på en hensiktsmessig måte. 

Gir kommuner kunnskap

Ideelle, private barnehager er i mange kommuner avgjørende for at kommunen skal oppfylle lovkravene om å tilby barnehageplass til samtlige i barnehagealder i kommunen. Kommunene vil derfor være tjent med å bidra til god planlegging i ideelle barnehager. Dette kan de gjøre gjennom å sette seg inn i barnehagenes økonomi og behov for forutsigbarhet knyttet til tilskudd fra kommunen, samt strategiske beslutninger og prioriteringer i kommunen som påvirker de ideelle barnehagene. God dialog mellom kommuner og ideelle barnehager om disse temaene vil være en fordel for begge parter. Håndboken vil derfor kunne gi kommuner viktig og nødvendig kunnskap om ideelle barnehagers drift og utfordringer.

Hva som inngår i god økonomistyring

Håndboken gjennomgår flere relevante tema som er sentrale for god økonomistyring. Relevante inntektskilder for private barnehager, samt hvordan disse blir estimert og hvordan de kan variere blir gjennomgått. Påfølgende gjennomgås personalkostnader, driftskostnader og investeringer samt hva som kreves i barnehagen som arbeidsgiver. Disse utgjør relevante faktorer i gjennomgangen av god økonomistyring og hvordan barnehager bør tenke og handle i utøvelsen av god økonomistyring. Håndboken gir også informasjon om sentrale lover og regler som ideelle barnehager må forholde seg til og hvordan barnehagers regnskap skal og bør utformes og rapporteres. Samlet skal håndboken gi lederne av barnehager nødvendig trygghet og kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig.  

Håndboken selges av Trollsteinen Barnehage SA, og kan bestilles her.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.