Møt BDO'ere

Tonje Hustøft | Manager Business Services i Trondheim

Hva fikk deg til å velge BDO?

Jeg ble anbefalt BDO av flere, og når det dukket opp en stilling det sto navnet mitt på, var jeg ikke i tvil om at jeg skulle søke. Jeg opplevde at HR-tjenester var noe BDO ønsket å satse på. I kombinasjon med en sterk merkevare i ryggen, syntes jeg det virket som et bra sted for meg å jobbe med kommersiell HR. 

I vår region jobbes det mye med å være BAND; beste arbeidsplass nord for Dovre,- og det merker vi i hverdagen. Jeg vil absolutt si at dette er en bra arbeidsplass enten du er ny i arbeidslivet, eller har jobbet i mange år.

Tonje Hustøft

Hvordan er det å jobbe innenfor ditt tjenesteområde?  

På min avdeling jobber vi med kommersiell HR, det vil si at vi hjelper kundene våre med HR arbeid. HR er et bredt fag, og det er ulike behov for hjelp ute hos kundene våre. Det er derfor en svært variert hverdag. Vi arbeider både med komplekse saker, og bistår med oppbygging av HR-prosesser som kan være av mer enkel karakter. Vi jobber også mye med utvikling av avdelingen og tjenestetilbudet, og her er vi alle like gode bidragsytere. Det er høyt tempo og mye kundekontakt, samtidig som at vi får jobbe med HR-faget.


BDO er et selskap som er opptatt av at du skal få påvirke, lære og utvikle deg. På hvilken måte har du merket det? 

Jeg har bygget opp tjenestetilbudet på HR-tjenester, og i dette arbeidet har jeg fått påvirke, lære og utvikle meg vanvittig mye. Jeg har fått stor frihet og sparret med kollegaer når jeg har hatt behov for det. Generelt opplever jeg at det er stor takhøyde for å komme med ideer til forbedring og endring, og igjennom kundecaser og kollegaer, utvikler en seg hver eneste dag. Jeg er veldig glad for at det er strukturerte HR-prosesser rundt medarbeideroppfølging og medarbeiderutvikling. Dette gjør at vi både setter oss mål, blir fulgt opp og avstemt i løpet av et år. På den måten har vi utvikling fremst i panna hele veien.


Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å jobbe, hva ville det være?

  1. I BDO er vi folk som hjelper folk, og det gjelder internt, så vel som ute hos kundene våre. Folka her er positive, unner hverandre å lykkes og er trivelige. Det har alt å si for meg. Jeg gleder meg til hver eneste dag på jobb, og det er utrolig godt å kjenne på!
  2. Jeg opplever stor grad av autonomi, noe som er viktig for meg. Jeg styrer hverdagen selv, og det ønsker jeg at mine ansatte også skal gjøre. 
  3. Det er et stort kompetansehus, som rommer utrolig mye forskjellig kompetanse. Det er så mye å lære av å jobbe på et sånt sted, fordi vi lærer av hverandre. Ikke minst er det å jobbe i et konsulenthus utrolig lærerikt fordi vi jobber med så mange forskjellige kunder, og får ulike utfordringer hver eneste dag igjennom det.