This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

- Det er ingenting norske virksomheter frykter mer enn datakriminalitet

Samtidig synes det som at norske virksomhetsledere ikke tar inn over seg risikoen for at det skal ramme deres virksomhet. Det er et sjansespill med høy innsats. Med personvernforordningen GDPR i anmarsj, høynes innsatsen ytterligere.

For fjerde året på rad har BDO gjennomført Risikoundersøkelsen. 1500 ledere i private og offentlige virksomheter har svart på spørsmål om sitt syn på risikostyring. Det fremstår som selvsagt for de fleste at ledelsen må ha et helhetlig perspektiv på virksomheten. Likevel glemmer mange nettopp dette når de jobber med risikostyring.

Undersøkelsen viser nemlig at mange ikke vurderer hele virksomhetens risikobilde. Av respondentene oppga kun ca. 10 % at de arbeidet helhetlig og integrert med risikostyring.

Last ned PDF-rapport om risikoundersøkelsen her