CSRD-modenhetsrapport

Kartlegging av modenhet hos selskaper som får rapporteringsplikt for 2025 i 2026.

Er norsk næringsliv klart for EUs nye krav til bærekraftsrapportering?

Det finnes en rekke undersøkelser og publikasjoner som tar for seg kvaliteten på bærekraftsrapporteringen til de aller største selskapene i Norge. Mange av disse selskapene har allerede rapporteringsplikt ved at de er børsnoterte eller er statlig eid. 

Hva med selskapene inkludert blant disse 2100 som vil omfattes av CSRD, men ikke har rapporteringsplikt i dag? Er de klare for å håndtere omfattende rapporteringskrav fra og med regnskapsåret 2025, som første gang skal avlegges i 2026?

  • BDO har undersøkt de 100 nederste aksjeselskapene på Kapital 500-listen som ikke er børsnoterte, og gått gjennom bærekraftsrapporteringen til disse selskapene for regnskapsåret 2022. Kun 1 av 100 i vårt utvalg har høy modenhet i sin bærekraftsrapportering. 

Analysen gir en indikasjon på omstillingsevnen til næringslivet og bidrar til å danne et bilde av hvor godt forberedt disse selskapene er på å rapportere i henhold til lovkravene som møter dem i 2025.

Les hele rapporten her:

Ønsker du å lese kartleggingen for 2021? Les forrige rapport her