Samfunnsansvarlige anskaffelser, lønns- og arbeidsvilkår

Fokus på bærekraftig samfunnsutvikling medfører stadig økte krav til åpenhet om og kjennskap til leverandørkjeden. Det offentlige som kjøper varer og tjenester må kjenne hele kjeden fra hovedleverandør ned til leverandøren av råvarene, produksjon, distribusjon osv. For å sikre arbeidstagernes rettigheter, oppfyllelse av sosiale og etiske krav, HMS med videre, stilles det en rekke krav.

Blant annet skal alle som bestiller arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjort tariffavtale informere sine leverandører om at tariffavtalen skal følges. Bestilleren skal også passe på at dette oppfylles – den såkalte «påseplikten». 

I tillegg skal offentlige virksomheter stille krav om at landsomfattende tariffavtaler følges på områder som ikke er omfattet av allmenngjorte avtaler.

Gjennom sine anskaffelser er alle offentlige virksomheter også pålagt å redusere skadelig miljøpåvirkning, fremme klimavennlige løsninger og å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Det kan være krevende for både private og offentlige bestillere å praktisere disse reglene på en god og effektiv måte.

Oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter

BDO bistår offentlige oppdragsgivere med oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter. Dette omfatter:

 • at leverandørenes ansatte har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår
 • kartlegging av leverandørers innsikt og kunnskap om seriøsitet hos alle underleverandører i sin egen leverandørkjede
 • at arbeids- og produksjonsforholdene i leverandørkjeden er etisk forsvarlige
 • at varer og tjenester ivaretar miljøaspekter og bidrar til oppfyllelse av ev. lokale og nasjonale miljømål (f.eks. i forhold til klima)
 • at leverandører tilfredsstiller andre krav i kontrakten, f.eks. økonomisk soliditet

Kunder som bruker våre tjenester, er blant annet Oslo kommune og mer enn 200 andre offentlige virksomheter, som har sluttet seg til en samkjøpsavtale med Oslo kommune.

I tillegg til å bistå offentlig sektor, bistår vi også organisasjoner, eksempelvis NHO Service, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Energi Norge med å utvikle seriøsitetskrav til sine medlemmer.

 

Internkontroll for leverandørmarkedet

Vi bistår også leverandørmarkedet med rådgivning knyttet til hvordan de bør utvikle sin egen interne kontroll for å oppfylle kravene som stilles, herunder blant annet med:

 • kvalitetssikring og utforming av krav i kontrakter
 • kontroll av lønns- og arbeidsforhold
 • kontroll av sosial- og miljøkrav i vareleveranser
 • etablering, evaluering og forbedring av systemer og rutiner
 • opplæring og trening av ansatte og ledere
 • leverandørutvikling
 • utvikling av bærekraftsarbeidet i egen organisasjon

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.