• IT-revisjon

IT-revisjon

IT-løsningene blir en stadig større og mer integrert del av en virksomhets forretningsprosesser. Ettersom lagring og behandling av data skjer i IT-systemene er det viktig å forstå og verifisere prosessene.

Som en del av den finansielle revisjonen for våre kunder gjennomfører vi ofte en IT-revisjon. Hensikten er å bidra til økt kvalitet og effektivitet i den finansielle revisjonen, samt bidra til pålitelig finansiell rapportering.

Våre rådgivere vurderer eventuelle risikoer i IT-miljøet, og gir innspill på tiltak for å utbedre svakheter eller øke effektiviteten i virksomheten.

Vi utfører også operasjonell IT-revisjon. Hensikten er å tilføre nødvendig IT-kompetanse til risikovurderinger, planlegging, gjennomføring og oppfølging av internkontroll i en virksomhet.