• Styringssystem

Styringssystem

Formålet med et styringssystem for sikkerhet er å oppnå en balansert og effektiv sikkerhet som er riktig for virksomheten, og kontinuerlig forbedre det. Et velfungerende styringssystem for sikkerhet skal virke både proaktivt i form av grunnsikring og beredskap, og reaktivt i form av hendelses- og krisehåndtering.

Et styringssystem for sikkerhet bør integreres i den øvrige virksomhetsstyringen i virksomheten.

BDO kan bistå med følgende tjenester:

  • Utvikling og implementering av styringssystemer for sikkerhet, tilpasset virksomhetens behov og integrert i virksomhetsstyringen for øvrig
  • Sikringsrisikoanalyser i samsvar med anerkjente standarder og metodeverk
  • Utarbeide sikringsmål og sikringsstrategi samt plan for håndtering av risiko og eksterne krav
  • Utarbeide interne kommunikasjonsplaner og kursmateriell for å heve kompetansen innen sikkerhet
  • Sikkerhetsrevisjon av kundens virksomhet og leverandører
  • Sikkerhetsfaglig og revisjonsfaglig bistand til offentlige tilsynsmyndigheter