• Salgsbistand

Salgsbistand

Et eierskifte innebærer ofte en rekke konsekvenser som selger ikke har tenkt igjennom. En godt forberedt salgsprosess kan bidra til høyere salgspris, bedre salgsavtale og mindre forstyrrelser for den daglige driften. Er salgsprosessen dårlig forberedt er det fare for at salgsprisen reduseres i forhandlingsfasen, eller i verste fall at transaksjonen uteblir.

Våre rådgivere har lang erfaring i valg av struktur og optimale regnskaps- og skattemessige løsninger i en transaksjon.

Vi bistår med:

  • Prosjektledelse og forhandlingsbistand
  • Utskillelse av virksomhetsområder og strukturering av transaksjonen
  • Klargjøring for due diligence (due diligence readiness)
  • Organisering og kvalitetssikring av datarom
  • Utarbeidelse av databok
  • Selgers due diligence