1:
  • 1.500 minoritetsaksjonærer i Hafslund får 50 prosent mer for aksjene sine
Blogg:

1.500 minoritetsaksjonærer i Hafslund får 50 prosent mer for aksjene sine

20. februar 2019

Den 11. februar i år ble skjønnet knyttet til fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA gjort kjent.

Oslo kommune kontrollerte mer enn 90 prosent av stemmene i Hafslund ASA etter å ha inngått en avtale med finske Fortum våren 2017. Kommunen fremsatte et tilbud om innløsning for kr. 97 per aksje til rundt 1.500 minoritetsaksjonærer. De fleste takket nei til dette tilbudet, blant annet etter anbefaling fra konsernsjefen i Hafslund ASA. Oslo kommune vedtok derfor å tvangsinnløse minoritetsaksjonærene. Ettersom de fleste minoritetsaksjonærene takket nei til å bli tvangsinnløst, gikk Oslo kommune til søksmål for å få fullbyrdet innløsningen.

En milliard i tilleggsvederlag til minoritetsaksjonærene

Rettsforhandlingene ble gjennomført i Oslo Tingrett over tre uker rundt månedsskiftet november/desember 2018. Den 11. februar 2019 ble skjønnet publisert, og retten kom frem til at en pris på 147 kr. per aksje var en rimelig pris for aksjene i Hafslund ASA, det vil si en femtilapp ekstra eller 50 prosent mer enn det opprinnelige tilbudet fra Oslo kommune. Dersom dommen blir rettskraftig må Oslo kommune ut med nesten kr. 1 milliard i tilleggsvederlag til minoritetsaksjonærene.

Retten bestod av en dommer og fire skjønnsmedlemmer, hvor Helge Rydning som BDOs leder for verdivurdering, var oppnevnt som et av skjønnsmedlemmene.

Her finner du mer informasjon om skjønnssaken.