Blogg:

7 tips for å sikre samhold for medarbeidere i isolasjon

02. april 2020

 

Isolasjon, tilbaketrekning og passivitet er i utgangspunktet unaturlig for oss mennesker, flokkdyr som vi er, skriver psykologtidsskriftet. Mange av oss er nå i en situasjon der vi blir bedt om å isolere oss, hvor noen av oss jobber hjemmefra og andre er helt eller delvis permitterte.

Samhold blant medarbeidere er derfor viktigere enn noen gang og her er 7 tips til hvordan du som leder kan sikre samhold i virksomheten, avdelingen eller teamet ditt. Videokontakt er en fellesnevner.  

  

Kommunikasjon er viktig 

Informasjon er involvering for mange. Mange medarbeidere opplever disse korona-tider som svært utfordrende. Avstanden til ledelsen kan føles stor når man sitter i isolasjon. Det er derfor viktig at medarbeiderne mottar informasjon om hvordan ledelsen jobber for å sikre virksomheten, både på kort og lang sikt. Hyppige og korte informasjonspunkter med faste tidsintervaller. Vær ærlig og gi et ekte bilde av hvordan situasjonen for virksomheten er, samtidig som du fokuserer på framtiden med en positiv holdning.

Gjerne avhold disse informasjonsmøtene over video, slik at man snakker mer direkte til medarbeiderne. Hvordan ledelsen opptrer kan i noen tilfeller være avgjørende for samholdet i virksomheten når vi ikke treffes fysisk.  

  

Følg opp medarbeidere med videokontakt 

Om ikke daglig så er det viktig at leder jevnlig kontakter sine medarbeidere for å spørre hvordan det faktisk går, utover de daglige statusmøtene med teamet. Det er viktig at medarbeiderne føler seg sett, særlig nå som vi sitter isolert. Mange er bekymret for både egen og arbeidsgivers situasjon, og ønsker at du som leder snakker med dine medarbeidere på tomannshånd. Det er viktig at du som leder lytter til dine medarbeidere, og så langt det lar seg gjøre, tar hensyn til medarbeiderens innspill.

Bruker man video i stedet for telefon går man ikke glipp av kroppsspråk, blikk og ansiktsuttrykk som kan være verdifullt for deg som leder å observere. Vær tydelig som leder, og kommuniser klare og tydelige forventninger til dine medarbeidere. Pass på å ikke glem å ha et ekstra fokus på medarbeidere som allerede er permittert, følge opp jevnlig og logg medarbeidersamtalene i selskapets HR-system.  

  

Daglige møter med teamet gjennom digitale kanaler 

Faste daglige kontaktpunkt er viktig for alle. Start arbeidsdagen med et kort team-møte for å fordele arbeidsoppgaver. Sett klare mål for dagen eller uken. Har alle nok å gjøre? Har noen for lite eller for mye å gjøre? Hvem kan bidra med hva? Trenger noen hjelp til noe? Avslutt også gjerne arbeidsdagen med en kort status. Har dagen vært som forventet? Har det oppstått noen utfordringer?  

  

Uformell virtuell kontakt med teamet 

I tillegg til formelle møter og statuspunkter er det viktig å ha uformelle kontaktpunkter med kollegaene. Dette kan være daglig morgenkaffe med teamet eller kollegaer på andre team/avdelinger, ukentlig lunsj, fredagskaffe med bakverk. Det er fint for alle å høre stemmer og se ansikt, mens man snakker om dagligdagse ting man vanligvis snakker om i lunsjen en helt vanlig dag på arbeidsplassen.  

  

Husk bursdager 

Bursdager gjøres ofte stas på når man er på arbeidsplassen. Det er viktig at man fortsetter med å markere dette også når medarbeidere er i isolasjon. I de fleste HR-system kan man sette på varsel når medarbeidere man har personalansvar for har bursdag. Kall inn teamet til felles lunsj eller kaffepause, og gjør stas på medarbeideren.  

  

Opprett en digital sosialkomite 

Opprett en digital kanal som kan brukes til sosiale aktiviteter. Et lavterskeltilbud for medarbeidere til å dele hverdagen hjemme med avdelingen eller teamet. Skrittkonkurranse, hvem har det beste hjemmekontoret, hvem serverer den beste lunsjen hjemme. Hvem har det beste kostymet på lønningspils? Finnes det noen ukjente quizmastere? Her kjenner kreativiteten ingen grenser, mange sosiale aktiviteter kan arrangeres gjennom digitale kanaler.  

  

Hyppige forenklede medarbeiderundersøkelser 

Det finnes mange verktøy arbeidsgiver kan benytte seg av for å få gjennomført korte medarbeiderundersøkelsen med avdelingen. Dette er en måte for medarbeiderne til å anonymt uttrykke hvordan de har det og hvordan de selv kjenner på situasjonen, som kan være vanskelig å snakke om. Ut fra dette kan ledelsen justere tiltakene for å sikre samhold i avdelingen. 

 

Les også om hvordan ivareta IT-sikkerhet i en sårbar tid.

En oversikt over HR og personaltjenester i BDO finner du her.