1:
  • Trainee
Blogg:

BDOs traineeprogram - en unik mulighet

15. august 2018

Mitt navn er Øystein og denne sommeren fullførte jeg det toårige trainee-programmet til BDO. Mine opphold i Revisjon, Regnskap, Rådgivning og den interne avdelingen Strategi og Forretningsutvikling, har gjort at jeg har fått testet vidt forskjellige arbeidsdager som krever ulik kompetanse. Som trainee har du frihet til å påvirke programmet i den retningen du selv ønsker, hvilket jeg anser som en stor fordel når man kommer rett fra skolebenken.

På min første arbeidsdag fortalte daværende administrerende direktør, Trond-Morten Lindberg, om hvilke muligheter trainee-programmet ville gi oss. Han var krystallklar på at BDO skulle legge til rette for at vi kunne utvikle god forretningsforståelse og få en flott start på karrieren, men at ansvaret var vårt. I retrospekt kan jeg slå fast at de siste to årene har gitt meg en verdifull ballast videre i arbeidslivet.


Et godt grunnlag for å sette videre karriereretning

Jeg er 27 år, kommer fra Trondheim og har en mastergrad i «Finance and investment» fra Copenhagen Business School. Og la meg være ærlig med en gang, da jeg studerte mitt siste år i København, gikk jeg bredt ut og søkte på ulike stillinger hos mange selskaper. Jeg synes det var vanskelig å se hvilke jobber som passet min kompetanse, til tross for omfattende informasjonsinnhenting. En traineestilling i BDO med opphold i ulike avdelinger over to år virket derfor svært attraktivt. I de ulike avdelingene har jeg fått være med å bestemme hvilken bransje og hvilke typer kunder jeg skal jobbe mot, og ikke minst hvilke prosjekter jeg skal ta del i. De ulike oppholdene har gitt meg et svært godt grunnlag for å finne ut av hva jeg liker best å jobbe med, og dermed stake ut en kurs for min videre karriere.


God kjennskap til virksomheten og menneskene

Gjennom to år har jeg fått god oversikt og kjennskap til kulturen i BDO, samt utviklet en bred kontaktflate blant de over 1500 ansatte i selskapet. Som trainee har jeg fått forespørsler om å løse små og store oppgaver for kollegaer i hele BDO. Jeg har fått en unik innsikt i de ulike virksomhetsområdene og et verdifullt nettverk internt i hele selskapet. I BDO ligger alt til rette for deg som ønsker utfordringer og ansvar – spesielt dersom du er trainee. Jeg har i denne perioden fått prosjektlederansvar for både interne og eksterne prosjekter ved å ta initiativ og aktivt søke slike utfordringer. God oppfølging og sparring fra erfarne prosjektledere i selskapet har vært spesielt givende.


Analyseferdigheter

Som trainee har jeg blitt satt til å utføre en rekke analyser for ledelsen i BDO. Alt fra konkurrentanalyser, bransjeanalyser, markedsanalyser og lønnsomhetsanalyser. Bestillingene jeg har fått har til tider vært relativt uspesifiserte, noe som har vært stimulerende for å gjøre meg mer selvstendig i analysearbeidet. Oppdragene har gitt meg gode analyseferdigheter og jeg har tatt store steg når det kommer til å strukturere problemer.


Nærhet til toppledelsen

I tillegg til jobben i tjenesteområdene har man en støtterolle for enten nåværende administrerende direktør Martin Aasen, eller for leder for region Stor-Oslo Roger Telle-Hansen. Jeg startet med å følge leder for region Stor-Oslo. Her fikk jeg innblikk i ledelse på regionalt nivå, hvor fokus er på den operasjonelle driften. I tillegg har jeg fått ta ledelse på et nasjonalt og strategisk nivå i nærmere øyesyn gjennom å følge administrerende direktør i et halvt år. Jeg synes det har vært veldig interessant å få delta i ledermøter med regionale og nasjonale ledere i selskapet kun ett år etter at jeg satt på skolebenken. Særlig følte jeg meg verdsatt av måten toppledelsen har inkludert meg i disse møtene.


Hvorfor skal du søke trainee-progammet til BDO?

BDO satser på sine traineer, og du kan i stor grad forme din egen arbeidshverdag. Trainee-programmet har solid forankring hos toppledelsen i selskapet. Kombinasjonen av arbeid i forretningsområdene og støtterolle har gitt meg mulighet til å tilegne meg kompetanse fra prosjekter som jeg selv har ønsket å ta del i. Min konklusjon er derfor at dersom du er initiativrik, har stor arbeidskapasitet og liker utfordringer, er BDOs trainee-program en unik mulighet for deg til å få den karrierestarten du drømmer om.