1:
  • Hvordan en effektiv varslingskanal kan redusere leverandørrisikoen i varehandelen
Blogg:

Hvordan en effektiv varslingskanal kan redusere leverandørrisikoen i varehandelen

09. november 2018

Ida Seljeskog, Senior Associate / Compliance og gransking |

Oppfordrer du dine ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å melde fra om kritikkverdige forhold i leverandørkjeden? 

«Samfunnsansvar bør være en integrert del av alle selskapers forretningsstrategi» skrev regjeringen om næringslivets samfunnsansvar i en artikkel fra mai 2017. Selv om det finnes en rekke prinsipper, standarder og forventninger som mange bedrifter legger til grunn, finnes det få lovbestemmelser som er med på å ansvarliggjøre næringslivet for det som skjer i leverandørkjeden. 

 

Forventninger til varehandelen


Forbrukere har klare forventninger til at aktørene i norsk varehandel tar samfunnsansvar. Disse forventningene er ikke begrenset til bedriften selv, men gjelder også leverandørene. Det er en økende interesse for kunnskap om hvordan produktene som selges er produsert, distribuert og destruert - og i hvilken grad varen har påført mennesker eller miljø en belastning.  

Forventninger fra myndigheter, forbrukere og andre gjør også at aktørene i næringslivet i større grad stiller krav til hverandre. Norske bedrifter må i økende grad redegjøre for sitt arbeid med samfunnsansvar overfor kunder og samarbeidspartnere, og innsatsen kan være et konkurransefortrinn.

 

Varsling som risikoreduserende tiltak


Arbeidet med samfunnsansvar i leverandørkjeden kan være krevende, og bør være risikobasert. Et effektivt risikoreduserende tiltak er å ha en tilgjengelig og velfungerende varslingskanal som er åpen for medarbeidere, leverandører, ansatte hos leverandører og samarbeidspartnere. 

Varsling er et virkemiddel som bidrar til å fremme åpenhet og avdekke fakta.  Flere av de mest alvorlige sakene innen økonomisk kriminalitet, sikkerhet, menneskerettigheter, miljø og rettssikkerhet har sin opprinnelse i varslingssaker.  Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold kan omfatte brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, diskriminering, trakassering, mobbing, uetiske handlinger eller andre regelstridige forhold. 

 

Lovpålagte krav


Det er lovpålagte krav til varsling i Norge. I Arbeidsmiljøloven stilles det krav til virksomheter som sysselsetter mer enn fem ansatte skal ha varslingsrutiner (AML 2-a).  Varsling etter Arbeidsmiljøloven gjelder kritikkverdige forhold i egen virksomhet, og det er ikke et krav at leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal inngå i varslingsrutinene. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å ikke begrense hvem som kan melde fra om kritikkverdige forhold som angår bedriften og dens leverandører.