1:
  • Hvordan kan handelsvirksomheter bruke fokuset på klima og miljø til sin fordel?
Blogg:

Hvordan kan handelsvirksomheter bruke fokuset på klima og miljø til sin fordel?

31. oktober 2019

Barn og unge over hele verden dropper skolen for å demonstrere mot klimaendringer, og det grønne skiftet har aldri vært mer i fokus. Dette gir nye muligheter for flere virksomheter.

I BDOs årlige handelsundersøkelse fra 2019, svarer 85 prosent av respondentene at de ser på samfunnets fokus på miljø og klima som en mulighet. Hvordan kan norske handelsvirksomheter utnytte denne muligheten? 

 

Fremtidas forbrukere

Ifølge klimaundersøkelsen utført av CICERO Senter for klimaforskning er det de unge under 30 år som er mest bekymret for klimaendringer. Det er også denne gruppen som i større grad er villig til å endre sine vaner for å redusere klimagassutslipp. Dette er fremtidens forbrukere. Resultatene fra undersøkelsen gir dermed indikasjoner på at virksomheter i handelsbransjen bør gjøre mer enn å sortere avfall for å ikke bli sett på som klimaverstinger. 

 

Hvilke tiltak bør iverksettes?

Enkelte handelsvirksomheter rundt om i verden tar målet om å være klima- og miljøvennlig til nye høyder. Vi ser for eksempel flere virksomheter åpne nullutslippsbygninger og -butikker. Det finnes imidlertid mindre dramatiske tiltak en kan sette i gang for å redusere sitt negative avtrykk. 

For å nevne noe kan det handle om å benytte emballasje som gir minst mulig negative miljøeffekter. Miljøeffektene kan reduseres i form av at man benytter rett materiale, reduserer avfall og resirkulerer eller gjenbruker. Får for eksempel kundene tilbud om digitale kvitteringer? Det kan dreie seg om å i større grad benytte seg av bærekraftige energikilder. 2018 ble et rekordår for installasjon av solenergi i Norge, og vi ser flere norske virksomheter etablere solcelle-anlegg. Det kan også dreie seg om å tilby en større andel kortreiste produkter, som et tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transport. 

81 prosent av respondentene i BDOs handelsundersøkelse tror det er ganske eller svært viktig for sine kunder at de holder en grønn profil. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at en må endre hele forretningsmodellen i en mer bærekraftig retning. Alternativene for mindre gjennomgripende klima- og miljøtiltak er mange. Det er for øvrig ikke sikkert at det er gjennom tiltakene i seg selv at handelsvirksomhetene kan høste de største fordelene.  

 

Spre det gode budskap

Den største muligheten handelsvirksomhetene har til å utnytte fokuset på klima og miljø, ligger trolig i å hjelpe forbrukerne til å ta valg som reduserer deres egne negative avtrykk. Tiltakene vil derfor ha liten verdi dersom de ikke blir kommunisert til, og oppfattet av, forbrukerne. Ved å redusere sitt avtrykk og fremheve dette, kan handelsvirksomheter skape positive effekter både for seg selv og andre. Da kan det igjen bli viktig å ikke forsøke å fremstå som en grønnere virksomhet enn det som er realiteten. En ny generasjon forbrukere står muligens klare til å gjennomskue overfladiske klima- og miljøtiltak.