1:
Blogg:

Ikke lenger utsettelse med SAF-T på grunn av korona

19. november 2020

Jan Terje Kaaby, Director Fagavdelingen |

Bilde av mann som ser på dataskjerm

Det gis ikke lenger utsettelse med SAF-T Regnskap ved forsinkelser som skyldes koronapandemien.

 

Skattedirektoratet har tidligere gitt utsettelse

De fleste foretak skal på forespørsel kunne sende hovedbok, kundereskontro og leverandørreskontro elektronisk til Skattekontoret i standardformatet SAF-T Regnskap. Kravet gjelder for bokføringsperioder som begynner 01.01.2020 eller senere.

I bloggen Utsettelse med SAF-T grunnet korona-epidemien (23.03.2020) informerte vi om at du ikke behøvde å søke om dispensasjon fra dette kravet hvis koronapandemien var årsaken til forsinkelsen.

 

Nå må SAF-T Regnskap være på plass

I en ny uttalelse av 10. november 2020 forutsetter Skattedirektoratet at foretak som ble forsinket med implementeringen av SAF-T Regnskap grunnet koronapandemien, nå har fått nødvendig funksjonalitet på plass. 

Skatteetaten aksepterer med andre ord ikke lenger at SAF-T Regnskap ikke er implementert, hvis det ikke foreligger nødvendige dispensasjoner. Det kan dermed gis bokføringspålegg og ilegges tvangsmulkt til foretak som ikke kan levere SAF-T Regnskap i forbindelse med bokettersyn, selv om forsinkelsen skyldes koronapandemien.

Hvis du har spørsmål om eller trenger bistand med implementering, finner du informasjon om SAF-T Regnskap her eller fyll inn kontaktskjema her så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.