1:
Blogg:

Julebord i 2020? Hvilke skattefrie alternativer kan du bruke?

27. oktober 2020

Bilde av servitør og gjest

Julebord, julelunsj eller andre sosiale tilstelninger i regi av arbeidsgiver blir ikke helt det samme i 2020. På grunn av pandemien tvinges arbeidsgiver til å tenke nytt når det årlige velferdstiltaket i bedriften skal gjennomføres. Her er noen skattefrie alternativer som kan være aktuelle.

 

Skattefritt velferdstiltak

Arbeidsgiver kan arrangere velferdstiltak for sine ansatte skattefritt. Formålet med et velferdstiltak er å tilrettelegge for økt trivsel og samhold på arbeidsplassen. 

 

Felles arrangement

Det betyr i utgangspunktet fellesarrangement hvor alle eller en betydelig gruppe ansatte får tilbud om å delta. Hvor mange av de ansatte som faktisk deltar påvirker ikke skattefritaket – det avgjørende er hvorvidt de ansatte blir invitert og dermed fått muligheten til å delta på arrangementet. Dersom bedriften har flere avdelinger, vil det være innenfor formålet at velferdstiltak arrangeres avdelingsvis. 

 

Rimelig tiltak

I tillegg skal arrangementet være innenfor rimelighetens grenser økonomisk.
Det er ikke fastsatt en skattefri beløpsgrense fra regelverket sin side, og det er derfor opp til arbeidsgiver å påse at den totale kostnaden holdes innenfor et rimelig nivå. 

Hva anses som rimelig? Dette kan oppleves utfordrende å stadfeste for arbeidsgiver, men type arrangement vil påvirke rimelighetskravet. 

  • En arbeidsgiver kan velge å ta de ansatte med på hotelltur med to overnattinger
  • En annen arbeidsgiver kan velge å arrangere julebord for alle ansatte uten følge på arbeidsplassen
  • En tredje arbeidsgiver kan velge å arrangere julebord for alle ansatte med følge på en restaurant 

Alle disse variantene er eksempler på «vanlige velferdstiltak», men kravet til økonomisk rimelighet er naturligvis ulikt for de forskjellige alternativene. Ved et hotellopphold med to netter vil rimelighetsgrensen og tilhørende skattefritt beløp være høyere, enn når et julebord arrangeres på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiver må derfor stille seg spørsmålet: «Hva er vanlig pris å betale per person for det arrangementet vi skal tilby våre ansatte?»

Det er opp til arbeidsgiver å bestemme hva som arrangeres i den enkelte bedrift.

 

Hva er tillatt innenfor skattefritaket i 2020?

På grunn av pandemisituasjonen opplever mange arbeidsgivere det krevende å arrangere tradisjonelle julebord innenfor de nødvendige smittevernreglene som vi inntil videre må forholde oss til. Samtidig er det kanskje viktigere enn noen gang at arbeidsgiver nettopp legger til rette for sosiale aktiviteter, slik at samhold og tilhørighet på arbeidsplassen opprettholdes i en tid hvor vi lever i en langvarig unntakstilstand. 

Det har gjennom høsten meldt seg flere spørsmål til alternative løsninger for julebord dette året. Kan julebord arrangeres i mindre grupper? Hva med digitale julebord? Kan den ansatte få refundert utgifter til middag? Og vil skattefritaket fortsatt gjelde?

 

Julebord kan avholdes i mindre grupper

Det er lempet på kravet til fellesarrangement og julebord kan derfor arrangeres i mindre grupper. Dette vil bidra til at det blir enklere for arbeidsgiver å arrangere en form for julebord, samtidig som det gir de ansatte muligheten til å finne på noe sosialt sammen med en liten gruppe kollegaer. 

Digitale julebord vil også være innenfor formålet - det betyr at arbeidsgiver kan dekke utgifter til middag hjemme i forbindelse med et digitalt julebord skattefritt. Middagen kan dekkes som refusjon etter bilag eller som et gavekort. Det er viktig å presisere at kravet til rimelighet fortsatt gjelder i alle tilfeller. 

 

Gaver til de ansatte 

Det har også dukket opp spørsmål til hvorvidt arbeidsgiver kan dekke en middag for den ansatte og dens ektefelle, samboer, ol. – enten hjemme eller på restaurant skattefritt. I et slikt tilfelle vil ikke formålet med velferdstiltak være oppfylt, da den ansatte ikke deltar på en tilstelning sammen med en mindre- eller større gruppe kollegaer. Arbeidsgivers dekning av en slik middag vil derfor i utgangspunktet anses som en skattepliktig fordel. Dersom arbeidsgiver ønsker en slik ordning, kan man benytte gavereglene hvor den ansatte kan motta gaver fra arbeidsgiver innenfor en skattefri beløpsgrense på 2 000 kr. pr. inntektsår. Det er her viktig å presisere kravet til generell ordning for at skattefritaket skal gjelde - alle ansatte må altså få det samme tilbudet. Middagen kan dekkes ved å gi de ansatte et gavekort på en restaurant eller lignende. 

 

Mulig endring av reglene

Gitt pandemisituasjonen har Skattedirektoratet signalisert at de i nærmeste fremtid vil komme med informasjon om mulig tilpassede gaveregler knyttet til julebord. BDO vil komme med oppdaterte opplysninger så snart dette foreligger.  

Lyst å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.