1:
  • Kina – ny frihandelsavtale rett rundt hjørnet?
Blogg:

Kina – ny frihandelsavtale rett rundt hjørnet?

01. februar 2019

Kina er en handelspolitisk stormakt og en svært viktig handelspartner for Norge. Har du eksportplaner til Kina så kan det være smart å gjøre noen grep før handelsavtalen mellom Norge og Kina er på plass.

Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia, og vår 6. største handelspartner totalt. Det er ikke bare eksporten til Kina som er viktig. Totalt importerte vi varer for 71,32 mrd i 2018. Hovedsakelig er dette tekstiler, men vi importerer også en del teknikk og maskiner.

 

Handelsavtale

Pr i dag har Norge ingen handelsavtale med Kina, i motsetning til våre EFTA-partnere Sveits og Island, som begge har bilaterale handelsavtaler. I utgangspunktet lå Norge an til å ha en handelsavtale på plass lenge før både Sveits og Island, men etter utdelingen av fredsprisen i 2010 stoppet forhandlingene, og de ble ikke gjenopptatt før i august 2017. Nå jobbes det på spreng for å få ferdigstilt avtalen, som vil gi økte muligheter for norsk eksport til Kina og styrke det norsk-kinesiske økonomiske samarbeidet.

 

Dagens ordning

Norge er ett av få land i verden som innrømmer GSP-behandling av varer fra Kina. Både EU og de resterende EFTA-landene har ekskludert Kina fra sine GSP-system. GSP-systemet er en ensidig ordning som gir utvalgte land muligheten til å eksportere sine opprinnelsesvarer uten at de blir belastet toll ved innførsel til Norge. Kina, som et ordinært GSP-land får da tollfrihet på alle industrivarer, med unntak av noen få varelinjer innenfor tekstiler: https://www.toll.no/contentassets/b24f017ca1ba4a239753302278450112/gsp-2013-liste-7.pdf

Mye av tekstilene som importeres fra Kina til Norge i dag kommer inn under denne ordningen, og unngår dermed tollsatser på 10,7 % som er den vanligste tollsatsen for tekstiler fra tredjeland.

Når frihandelsavtalen mellom Kina og Norge er fremforhandlet, vil GSP-ordningen antakelig opphøre og ytterligere tollreduksjoner vil iverksettes. Blant annet vil tollunntakene på tekstiler bli borte, slik at det blir full tollfrihet på alle industrivarer.

 

Sjømat

Eksporten av norsk laks til Kina økte med 595 prosent de første seks månedene i 2018, sammenlignet med samme periode i 2017. Gitt økning i lakseproduksjonen, forventes det at det kinesiske markedet vil konsumere 240 000 tonn laks innen 2025. 65 prosent av dette vil være norsk. For torsk er potensialet 40 000 tonn.

I 2016 signaliserte Kina at de ønsket mer import av sjømat og halverte tollsatsen for flere arter, inkludert fryst atlantisk laks. Det var forventet at eksporten fra Norge ville øke kraftig, men det har ikke stått helt til forventningene ennå. Kina ser nemlig ut til å ha fått en ny laksevenn i Chile. Norge har med det ikke vunnet tilbake den markedsposisjonen de engang hadde før 2010, da vår markedsandel i Kina på over 90 %.

En frihandelsavtale vil kunne bedre situasjonen betraktelig. Norge forhandler alltid om full tollfrihet på fisk, noe som vil gjøre norsk sjømat enda mer konkurransedyktig på det kinesiske markedet.

 

Eksportplaner til Kina?

I så fall er det smart å gjøre noen grep. Så fort handelsavtalen mellom Norge og Kina er på plass vil opprinnelsesvarer fra Norge kunne få nedsatt toll og tollfrihet ved import til Kina på lik linje som kinesiske varer vil få ved import til Norge. Måten man dokumenterer at varene er opprinnelsesvarer vil være med opprinnelseserklæringer utstedt av eksportør. En må såle om å få benytte denne ordningen til den tollregion der eksportbedriften er hjemmehørende. Tollrådgiverne i BDO har god erfaring med søknadsprosessen, og kan bistå firmaer som ser potensiale ved å eksportere til det kinesiske markedet.

 

Referanser:

www.handelsavtaler.no

www.seafood.no

www.toll.no

select all