1:
  • Koronaviruset og beredskapstiltak for norske virksomheter
Blogg:

Corona-viruset og beredskapstiltak for norske virksomheter

01. februar 2020

Dersom Koronavirus-utbruddet ikke kommer under kontroll, bør også norske virksomheter vurdere å iverksette enkelte beredskapstiltak.

Koronavirus-utbruddet (2019-nCoV) har ved slutten av januar smittet ca. 8000 mennesker, og ca. 170 mennesker har mistet livet etter å ha blitt smittet.

De smittede har hovedsakelig befunnet seg Wuthan-området i Kina, men det er etterhvert rapportert om tilfeller også i andre land, faktisk så nær som i Finland.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og det er til dels motstridende opplysninger om hvor alvorlig dette utbruddet er, eller kan bli.

Mange norske virksomheter har til enhver tid ansatte på reise ulike steder i verden, og det bør tas høyde for at smittetilfeller også kan dukke opp i Norge før eller senere. 

BDO anbefaler at enkelte informasjonskanaler overvåkes med jevne intervaller, som for eksempel Folkehelseinstituttets nettside. Nettsiden oppdateres fortløpende med utviklingen for Koronavirus-utbruddet.

Kriseinfo.no er en annen nettside som samler informasjon fra norske myndigheter, der relevante opplysninger om Korona-utbruddet jevnlig publiseres.

For virksomheter med ansatte på reise er Utenriksdepartementets nettside et viktig supplement til virksomhetens situasjonsforståelse. Det anbefales også at de ansatte pålegges å registrere reisen sin her slik at norske myndigheter sitter på en oppdatert oversikt over nordmenn på reise i utlandet.

Her hjemme i Norge er det flere tiltak en virksomhet kan iverksette for å begrense smitte blant ansatte, slik at et eventuelt smitteutbrudd reduseres dersom også Norge blir rammet:

 

Reiserestriksjoner

Flere virksomheter har allerede pålagt restriksjoner på hvilke reiser de ansatte kan foreta, basert på det foreliggende smittebildet. Ved å holde seg oppdatert via overnevnte nettsider kan dette være tiltak som raskt kan iverksettes og bekjentgjøres.

 

Mottak av ansatte fra reise i utlandet

Ved mistanke om smitte, eller som et sikkerhetstiltak en kan virksomheten be den ansatte bli undersøkt av helsepersonell før den ansatte møter på arbeidsplassen.

 

Rengjøring av virksomhetens lokaler

Dørhåndtak og liknende kan være store smittekilder på en arbeidsplass. Hyppigere rengjøring/desinfisering av slike flater kan pålegges utført av rengjøringspersonalet.

Flyttbare desinfeksjonsflasker for rensing av hender kan settes ut med en oppfordring til ansatte om å benytte disse hyppig, samt informere de ansatte om øvrige forebyggende hygienetiltak (holde avstand, ikke håndhilse eller omfavne).

 

Begrense samvær i virksomhetens lokaler

En oppfordring til hjemmekontor i den utstrekning det er mulig er også et tiltak som kan ha effekt. Det samme gjelder å legge begrensninger på møtevirksomhet, eventuelt å avholde møter via løsninger som Skype eller liknende.