1:
  • Cybersecurity
Blogg:

Norske virksomheters største trussel – hva burde du vite om cybersecurity?

29. oktober 2018

Cyberangrep er i dag den største trusselen mot norske virksomheter og deres omdømme. Dette reflekteres gjennom media, hvor stadig nye og større datahendelser dokumenteres for å selge aviser og andre publikasjoner.

For å bekjempe dette voksende globale problemet innfører myndighetene strengere regulatoriske føringer. Cyberkriminalitet er ikke bare et problem for IT-avdelingen, men noe som angår hele virksomheten. I dag ser vi oftere og oftere at det er styret som blir holdt ansvarlige.

Hvor godt sikret er du?

Vi ser i økende grad at tradisjonelle løsninger som brannmur og antivirus er ikke lenger tilstrekkelig, ettersom cyberangrep blir stadig mer avanserte. Å etterleve organisatoriske aspekter er heller ikke nok. En kombinasjon av god styring av sikkerhetsarbeidet, brukerbevissthet, samt tekniske kapasiteter for å oppdage trusler er essensielt- Gode eksempler er monitorering av nettverk og logganalyse – og en rekke andre kapasiteter og kompetanser må være på plass for å håndtere et stadig mer komplekst risikobilde i en stadig mer digitalisert verden er viktigere enn noen gang.

Vi leser stadig overskrifter om høyprofilerte angrep som blir gjennomført mot virksomheter og nasjoner. Vi hører om disse angrepene ukentlig, og det er liten tvil om at antallet vil fortsette å øke. Det er estimert at kostnadene knyttet til cyberkriminalitet kan nå 2.1 trillioner amerikanske dollar globalt innen 2019.

Ditt omdømme står på spill

Ikke bare er det de spesifikke økonomiske konsekvenser som må risikohåndteres. Ditt omdømme står på spill. Globalt viser det seg at rundt 65% av alle store virksomheter har rapportert inn et dataangrep det siste året. En av fire av disse gjelder SMB-segmentet. Den gjennomsnittlige kostnaden som følge av et dataangrep estimeres til ca. 1 million amerikanske dollar. 

Det er med andre ord ikke lenger et spørsmål om hvis, men når, cyberkriminalitet vil ramme din virksomhet. Hva vil du fortelle journalisten når du intervjues etter å ha blitt rammet, og hvordan vil du forklare deg overfor kunder, leverandører, eiere og andre interessenter?

Som en viktig del av BDO sine tjenester, er vi i BDO Cybersecurity her for å bistå deg med råd og tjenester, samt levere løsninger som skal sikre at organisasjonen din overholder regelverket og beskytter digitale verdier. Fra vårt NSM-godkjente operasjonssenter vil våre erfarne sikkerhetsanalytikere proaktivt beskytte din virksomhet mot trusler ved hjelp av blant anne:.

  • tilpassede sikringsrisikovurderinger
  • etterretningsbasert nettverksforsvar og nettverksmonitorering, 
  • logginnsamling og -analyse
  • sikkerhetstesting
  • samarbeid med forsikringsaktører.

BDO er forpliktet til å bygge sterke kunderelasjoner og gi våre kunder den beste kundeopplevelsen. Vi kan hjelpe DIN virksomhet med å utvikle god IT-sikkerhet og -beredskap.  

For mer informasjon, besøk vår nettside eller ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor