1:
  • Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov - netto driftsresultat og ROBEK

03. juli 2018

Øyvind Sunde, Director Administrasjon |

Det viktigste resultatmålet er og blir netto driftsresultat. Nå får dette resultatet en ny dimensjon; dersom en kommune har akkumulert merforbruk (balansen) på mer enn tre prosent av driftsinntektene, vil den bli omfattet av ROBEK-ordningen, altså ordningen med statlig kontroll av kommunens økonomi. Bakgrunnen er at disse kommunene skal få et tilsyn på et tidligere tidspunkt enn etter tidligere regler. Men brudd på inndekkingsplan for akkumulerte merforbruk tas ut som eget kriterium, da dette kriteriet kunne ramme kommuner som likevel ikke hadde et statlig kontrollbehov, eksempelvis at planen var inndekking over ett år, men måtte skyve det til to år. Kriteriene om budsjettbalanse, eller mangel på sådan, og inndekking av merforbruk ut over normerte to år, vil fortsatt gjelde for ROBEK-ordningen.