1:
Blogg:

Regjeringen har servert en "ventepølse"

27. mars 2020

Monika Ryan Gillerhaugen, Senior Manager Consulting |

 

Regjeringen bekreftet i dagens pressekonferanse at det utarbeides en kompensjonsordning for virksomheter som lider tap som følge av koronakrisen. Neste fredag kommer de konkrete tiltakene. De må treffe.

I samarbeid med NHO, Virke, Finans Norge og LO har regjeringen kommet i gang med arbeidet for å få på plass en form for kontantstøtte for næringslivet. Dette er bra, en slik ordning er helt nødvendig for å sikre norsk næringslivs overlevelse. Tett samarbeid med interesseorganisasjoner kan bidra til at regjeringen treffer riktig.  

Det vi fikk presentert i dag er imidlertid ikke stort mer enn en «ventepølse». Nå venter vi i spenning på konkretiseringen av tiltak. I løpet av uken som kommer er det opp til regjeringen og opposisjonen å sørge for at ordningen blir utformet slik at den faktisk gir effekt. Bare slik kan vi unngå en SMB-massakre. 

Basert på det som kom frem i dagens pressekonferanse har vi følgende innspill til de som nå skal ferdigstille denne viktige krisepakken: 

For de virksomhetene som har hatt næringsforbud siden 12. mars, må kompensasjonen dekke 100 prosent av virksomhetens faste utgifter. Per nå er de bedriftene som er direkte stengt ned, kun forespeilet delvis kompensasjon. Er dette rettferdig? Dersom kompensasjonen ikke blir 100 prosent, men 70 prosent, er det rettferdig å overlate dugnaden for å dekke de øvrige 30 prosent til små og mellomstore virksomheter? Vi mener nei. 

Ikke bruk små og mellomstore bedrifter som gisler for å presse utleiere. Vi hører at både regjeringen og opposisjonen mener at også utleiere må bidra i dugnaden ved å redusere husleie. Det må ikke brukes som et argument for å gi små og mellomstore bedrifter lavere kostnadsdekning. Regjeringen og opposisjonen må ikke overlate ansvaret for å presse utleiere til SMBene, de har nok med å overleve. 

Kompensasjonsordningen er ikke veldedighet, men en investering med garantert avkastning for Norge. Ved en tilstrekkelig og treffsikker kompensasjonsordning vil regjeringen allerede være i gang med fase 3 – aktivitetsstimulerende tiltak. I tillegg sikrer det arbeidsplasser, skaper potensielt nye, økt skatte- og avgiftsinngang og en solid startposisjon for fortsatt levedyktige virksomheter. Regjeringen har pengene, virksomhetene trenger dem og de fortjener dem. Det haster.  

Små og mellomstore virksomheter er bærebjelken i norsk næringsliv. Disse håndterer allerede situasjonen med stort pågangsmot og kreativitet, selv om de er i en ekstremt krevende økonomisk situasjon. Med en kompensasjonsordning som sikrer ryggdekning og forutsigbarhet, vil de i enda større grad klare å finne gode løsninger for ansatte og forretning - både i den krevende situasjonen vi nå står i, og for fremtiden.