1:
  • Sosial- og miljøkrav: viktig for omdømme, omsetning og rekrutteringskraft
Blogg:

Sosial- og miljøkrav: viktig for omdømme, omsetning og rekrutteringskraft

29. oktober 2018

Kunder, eiere, ansatte og samarbeidspartnere forventer at varene du selger er produsert med tilstrekkelige hensyn til sosial- og miljøkrav. Pressen elsker å skrive om det motsatte. Samtidig gjør verdensomspennende sourcing og lange leverandørkjeder at det er vanskelig å vite hvordan varene er produsert.

Lave transportkostnader, digitale plattformer og flere utviklede økonomier gjør verdensomspennende sourcing stadig mer attraktivt. Varer og deler til varer produseres der det er mest effektivt, og konkurransen sikrer at gevinsten i hovedsak kommer sluttkjøper til gode. 
Konsekvensen er at en tilsynelatende ganske enkel vare – la oss si en kontorstol – kan bestå av deler produsert i alle verdensdeler. Som igjen har svært ulike regimer, kulturer og krav til arbeidsmiljø.

Selv om økonomiene vi handler med blir mer utviklede, holder de ikke nødvendigvis den sosiale og miljømessige standarden vi ønsker. I markeder med tøff konkurranse er det fristende å kutte noen hjørner og se gjennom fingrene med forhold vi nødig vil være bekjent av. Samtidig gjør lange og komplekse leverandørkjeder at det er svært vanskelig å holde kontroll og oversikt. Dette fører til et betydelig potensial for bevisst eller ubevisst å handle med uetiske varer. Konsekvensene kan være konflikt med egne etiske normer, tap av omdømme, kunder, omsetning og rekrutteringskraft.

Så hvor ansvarlig skal du føle deg, dersom du kjøper – la oss si en kontorstol? Kanskje skal du ta ansvar for at leverandøren på kontinentet opptrer skikkelig. Kanskje også for at stoffet i stolputen er produsert på betryggende måte at sted i Asia. Men hva med metallet i skruen som fester listen som fester stoffet? Ta VG-testen: Vil du føle deg truffet dersom avisen lager en sak om stolen, stoffet, skruen eller metallet. Hvor langt ut i kjeden må du, før du med god samvittighet syns du kan si «Det tar jeg faktisk ikke ansvar for»?

Når du har bestemt deg for dette, kommer neste spørsmål: Hvordan skal du ivareta det du vil ta ansvaret for? Punkt 1: Kommuneniser ambisjonsnivået du har bestemt deg for i organisasjonen og til samarbeidspartnerne. Få dernest på plass egne systemer og rutiner, og tenk gjennom hvor mye organisasjonen skal gjøre selv og hva dere skal hente ekstern hjelp til.

Når du har kommet så langt, kan du kontakte noen – la oss si BDO, for å hjelpe deg videre. Sammen med våre samarbeidspartnere Responsible Business Advisors,  Factlines og Inventura har vi systemer og verktøy for å kontrollere komplekse leverandørkjeder effektivt og betryggende. Vi hjelper også til med å etablere dine egne systemer og rutiner.

Så slipper du å bekymre deg for hva VG skriver om i morgen.