1:
  • Stort rabalder for små endringer i personalrabatter.
Blogg:

Stort rabalder for små endringer i personalrabatter.

08. mars 2019

Hanne Fritzsønn, Partner BDO Advokater |

Regjeringen gikk høyt ut og varslet at de ville se på de nye skattereglene for personalrabatter på nytt da de skjønte at motstanden blant aktørene i næringslivet ble større en forventet. De sier også de først nå har forstått at omfanget av personalrabatter er større enn det som ble lagt til grunn under utarbeidelsen av det nye regelverket.

Vel, etter vår oppfatning kunne de lett ha funnet ut dette om de hadde lest høringssvarene bedre, og lyttet da i stedet for nå. Vi kan heller ikke forstå at de har lyttet godt nok nå heller. Endringene nå er virkelig ikke noe å juble over, men vi tar det med oss, alle monner drar…

 

Endringene er som følger:

  1. Verdien av personalrabatt som kan gis skattefritt økes fra kr 7 000 til kr 8000. Dette gir en besparelse på opp til 464 kroner for den ansatte og 110 kroner for arbeidsgiver.
  2. Grensen for hvor høy rabatt arbeidsgiver kan gi skattefritt til ansatte er fjernet. Det er dermed åpnet for at ansatte kan motta varer og tjenester som omsettes i egen virksomhet uten å betale for det, inntil verdien av fordelen utgjør kr 8 000,-. (Gis 50 % rabatt, kan det handles varer for kr 16 000, og gis 25 % kan det handles for 32 000). Dette er slik vi ser det den eneste forbedringen av betydning.
  3. Beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økes fra kr 1 000 til 2 000.
  4. For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019 slik at næringen kan få utformet nye billettordninger. Dette har naturlig nok stor betydning for offentlige virksomheter…
  5. Det skal legges til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet ved at skattemyndighetene skal utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

Endringene innebærer at ansatte og frivillige vil kunne motta skattefrie ytelser til en samlet verdi på inntil kr 10 000 i året, om øvrige vilkår er oppfylt.

 

Hvilke endringer kom ikke

Siv Jensen uttaler blant annet sitert hos nrk.no at de «(…) har korrigert for de tingene det har vært uro rundt. Vi har lyttet til synspunkter fra folk og bedrifter, og nå gjennomfører vi endringer, sier Jensen (Frp).»

Vi tenker at Finansdepartementet har særdeles selektiv hørsel. Et enkelt google søk på «bonuspoeng og skatt» gir 69 800 treff, men finansdepartementet gjør ingen endringer knyttet til skatteplikt fra første krone på rabatter fra arbeidsgivers forretningsforbindelser. Alle innvendinger knyttet til utfordringer med å innhente dokumentasjon fra tredjeparter har gått for døve ører.