1:

BDO er et Miljøfyrtårn!

Marte Bjelland, Manager Consulting | Leder kompetansehevingstjenester bærekraft |

16. desember 2020

Per 15. desember er BDO i Norge miljøfyrtårnsertifisert. Flere av våre største kontorer har vært sertifisert i flere år, men nå kan altså hele virksomheten, med over 70 kontorer over hele landet, kalle seg «Miljøfyrtårn».

 

 

– Vi er veldig fornøyde med at vi har klart gjennomføre et omfattende sertifiseringsløp i et år der vi har måttet endre planer hele tiden, sier Marte Bjelland, miljøfyrtårnansvarlig i BDO. 

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Sertifiseringen innebærer at BDOs over 70 kontorer oppfyller strenge krav når det kommer til miljøvennlig materialbruk, gjenbruk og resirkulering, samt energisparing og reduksjon av reisevirksomhet som belaster miljøet. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU som sertifiseringsstandard på miljøledelse, på lik linje med ISO-14001 og EMAS.   

BDO er sertifisert etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Det vil si at kontorer fordelt over hele landet gjennomfører lokale miljøtiltak i samsvar med BDOs overordnede miljøpolicy. Hele sertifiseringsprosessen har blitt gjennomført digitalt, med møter og samhandling på Teams.  

 

Heldigital prosess 

- Det har vært en stor fordel for oss å gjennomføre prosessen digitalt. Ikke bare med tanke på smittevern, men også fordi på denne måten har tjuvstartet på miljøfyrtårntiltak knyttet til mindre reising og mer digital samhandling, sier Marte Bjelland.  

Hun er imponert over hvordan BDOs over 40 miljøfyrtårnansvarlige i hele landet har gjennomført kartlegginger og dokumentasjonsprosesser. 

- De har gjort en fantastisk jobb. På mange måter har kanskje det heldigitale løpet vi har måttet kjøre bidratt til at det oppleves enda mer som et felles prosjekt på tvers av hele landet. Enten du sitter i Bergen eller Bodø - vi har alle deltatt på de samme samlingene og hjulpet hverandre i de samme forumene, sier Marte Bjelland. 

 

Del av noe større 

BDO har lang tradisjon for å jobbe med bærekraftig utvikling, blant annet gjennom samarbeid med Redd Barna og lokale idrettslag i hele Norge. BDO setter nå dette arbeidet i system og jobber med å utvikle en strategi for bærekraftig utvikling av egen virksomhet. Miljøfyrtårnsertifisering er en viktig brikke i dette arbeidet. 

- BDO skal i årene som kommer jobbe enda mer målrettet og systematisk med bærekraftig utvikling av egen virksomhet. Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene. Derfor er miljøfyrtårnsertifiseringen også et viktig steg på veien for vårt videre bærekraftsarbeid, sier Maria Fronth-Sagen, Chief Marketing and Communications Manager (CMCO) og ansvarlig for bærekraftig utvikling internt i BDO.