1:

Anbudsverkøyet Insaver har blitt enda bedre

17. desember 2021

Forsikringer kan være både tidkrevende, komplisert og dyrt, men gjennom startupet Insaver kan du nå innhente anbud på og få de beste prisene og vilkårene. Alt presentert i en enkel digital portal. 

Kvinne sittende i stol i dialog med en annen person

 

Nytt design og brukergrensesnitt   

Etter flere gode anbudsrunder med BDOs kunder, så Insaver teamet muligheter til å videreutvikle brukergrensesnittet på sine tjenester. De har derfor gjort det enda enklere å komme i gang med å lage et profesjonelt anbud for din bedrift, og har samtidig oppgradert design og innhold på sine tjenester. Evolver har investert i Insaver, noe som betyr at BDO dermed er indirekte på eiersiden i selskapet.

 

Alt av forsikringer

Tjenesten fungerer slik at sluttkunden legger inn det de ønsker å forsikre på Insaver sin portal - alt fra personell til bygninger. Man mottar deretter tilbud fra flere ulike forsikringsselskap gjennom portalen, hvor de blir sammenstilt og presentert i sammenlignbare format. Slik blir det enkelt for sluttkunden å sammenligne epler med epler.  

- Tanken er at vi ved å konkurranseutsette bedriftsforsikringene gjør det lettere for kunde å ikke betale mer enn nødvendig. Kostnadsbesparelsene går direkte på bunnlinjen, og det skal ikke mange prosent besparelse til før det gir økonomisk utslag, sier Ole Christian Traaholt, gründer i Insaver.

 

Eksempel på designet

Storebrand har inngått nytt samarbeid med Insaver

I tillegg til velkjente Tryg Forsikring, og If Forsikring, har Insaver inngått et samarbeid med Storebrand Forsikring. Storebrand melder at de har et større fokus på å satse på bedriftsforsikringer utover bare pensjon og liv. Vi har derfor tro på at de kan bli en spennende tilbyder i Insaver portalen.

 

Veien til Insaver

Insaver ble startet med et ønske om å gjøre prosessene rundt innkjøp av bedriftsforsikringer enklere. Med lang fartstid i forsikringsbransjen, så gründerne Alexander Halleland & Ole-Christian Traaholt at kundene brukte mye tid på å sende informasjon til forsikringsselskapene, samt å svare på oppfølgende spørsmål om risiko. I tillegg tok det lang tid for kunden å sette tilbudene opp mot hverandre, og sammenligne mot eksisterende dekninger. 

- Mange bedrifter utsatte sine anbudsrunder på ubestemt tid, og endte derfor opp med et forsikringsprogram som var både dyrere enn nødvendig og med utdaterte dekninger som ikke ga bedriften rette forsikringer, sier Halleland.

Løsningen ble Insaver, en portal for digitale forsikringsanbud hvor bedrifter med enkle steg kan sette opp forsikringsanbud, innhente tilbud på bedriftens forsikringer, og sammenligne dem mot eksisterende avtale. I tillegg kan inputen lagres slik at bedriftene enda enklere kan oppdatere informasjonen og sende ut et nytt anbud på et senere tidspunkt. 

Fordi anbudsinformasjonen er kartlagt i forkant av utsendelsen, slipper man også at hver og en forsikringsselger tar kontakt i etterkant for å spørre om de samme risikobeskrivende tingene. 

Dette gjør at kunden kan bruke tiden sin på sluttforhandlingene med forsikringsselskapene, i stedet for å svare på en mengde repeterende spørsmål fra forsikringsagentene. 

- Med andre ord blir det nå enklere for bedriftene, men også for forsikringsselskapene som lettere kan komme dem i møte med et godt tilbud. Det er en klassisk vinn-vinn, avslutter Traaholt.

For å lese mer om Insaver eller for å ta i bruk Insaver sin anbudsportal, gå inn på insaver.no