Eiendomsdagen 2021: Årets bygg – og anleggsanalyse presentert

10. november 2021

Deltagere på Eiendomsdagen

BDO inviterte i forrige uke til Drammensregionens største og viktigste arena for alle som er opptatt av by-, nærings- og eiendomsutvikling. Arrangementet ble avholdt i samarbeid med Næringsforeningen, Svensson Nøkleby og Eiendomssenteret.  

– Den enkleste pulsen på bygg- og anleggsbransjen er å telle antall heisekraner. De er det heldigvis mange av i Drammen, sa Thomas Lidsheim i BDO.

Drammen har som mål å være regionens drivende kraft og den mest attraktive byen å bo i, drive næringsutvikling i og flytte til, men hva skal til for å få til det? Nå er det på tide å få opp farta etter en altfor lang pause, var både politikere og næringslivet i regionen enige om.

 

Syv drivere viktige for å forstå et endret risikobilde 

Thomas Lidsheim, partner i BDO, holder foredrag under Eiendomsdagen

Thomas Lidsheim, partner og bransjeansvarlig for bygg og anlegg i BDO.

 

Thomas Lidsheim, partner og bransjeansvarlig for bygg og anlegg i BDO, startet foredraget med å si at han hadde gode nyheter da presenterte den helt ferske bransjeanalysen som BDO har utarbeidet for bransjeaktørene innen bygg og anlegg.  

Da koronaen kom i fjor var det to måneder med fullstendig bråstopp i bygg- og anleggsbransjen. I etterkant er det stor usikkerhet om bremsen skyldes pandemien, eller om endringen faktisk er varig. Lidsheim trakk frem at det overordnet er en brems i veksten, men forbedrede marginer gir et endret risikobilde. 

Han la frem syv drivere som forklarer markedet fremover: Pandemiens langtidseffekt med tilgang på verdens råvarer, politisk usikkerhet på Stortinget, eldrebølgen som kommer, etterspørsel etter kvalifisert personell, bærekraft, teknologi og digitalisering. 

– De store selskapene har mer marginforbedring enn de små. Det nytter ikke å være en timannsbedrift. Skal du lykkes må du være stor. Fremover vil vi se flere oppkjøp og sammenslåinger, avsluttet han. 

 

Stor enighet om fart og hva som skal til

Konferansier Hans Arne Odde, ordførere Knute Kvale, Monica Myrvold Berg og Gunn Cecilie Ringdal i samtale på scenen under Eiendomsdagen

Konferansier Hans Arne Odde, ordførere Knute Kvale, Monica Myrvold Berg og Gunn Cecilie Ringdal i samtale under Eiendomsdagen 2021. 
 

Det meste ligger til rette for videre utvikling og vekst i Drammen. Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, startet konferansier Hans Arne Odde med under Eiendomsdagen 2021. 

Både ordførere, politikere, kommuneansatte og boligutviklere er enige om at man nå må prioritere fart for å få Drammen opp av dumpen og ut av en nedadgående befolkningsutvikling.

– Drammen ønsker å være et næringssentrum og et nasjonalt regionssentrum. Vi har kanskje tatt litt mye tran, og vi er avhengige av samarbeid og klarer ikke dette alene, sa ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.   

 

Med utgangspunkt i de 17 bærekraftsmålene 

Mathis Grimstad fra Stor-Oslo Eiendom holder foredrag under Eiendomsdagen

Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom hadde bærekraft i praksis på agendaen.

 

Mathis Grimstad fra Stor-Oslo Eiendom snakket om bærekraft i teori og praksis, og konkluderte med at dersom trenden skal snus må vi jobbe sammen og ta ansvaret – det gjelder også deltakere på Eiendomsdagen. 

– Eiendomsbransjen står for 40 % av utslippene. Jeg jobber i den verste bransjen. Vi må løse byene, kommunene og hvordan de organiseres. Gjør vi det, så løser vi også klimautfordringene, sa Grimstad til deltakerne. 

Kommunen jobber aktivt med å implementere bærekraftsmålene i alle strategier. Einar Jørstad og Fredrik Holtan fra Drammen kommune understreket at den nye kommuneplanen er bygget på bærekraftsmålene, i tillegg til at Drammen har et hårete mål om å bli Norges grønneste kommune. 

Også utbyggere er i gang. Vestaksen Eiendom AS står bak SporX, kanskje Nordens mest bærekraftige kontorbygg, som nå er i ferd med å ferdigstilles langs elvebredden i Drammen. Amund Ringdal og Dpend jobber med å gi gateplanet tilbake til innbyggerne i stedet for å bygge på bilens premisser, mens Mathias Svoren i Scala Eiendom ønsker å utvikle aksen sentrum-sykehuset som en inngangsport til Drammen by. 

 

Bolig- og befolkningsvekst avgjørende for næringsvekst 

Næringsforeningen i Drammensregionen ønsket konkrete tall på hvordan boligprosjekter i regionen påvirker verdiøkningen, og bestilte tidligere i år en rapport fra Menon Economics. Boligbyggprosjektet på Knive-Lolland ble brukt som bærende eksempel i rapporten, og svaret var overraskende: Sysselsettingseffekten av dette prosjektet vil være 3800 årsverk og en verdiskapning på fire milliarder kroner. 

– Vi vet at befolkningsvekst bidrar til næringsvekst. Får man til bolig- og befolkningsvekst vil også næring følge etter. Her er det bare å få opp farta. Her må det bygges, konkluderte daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad. 

 

Den energiske makroøkonomen var tilbake

Erling Røed Larsen, forskningssjef i Housing Lab, holder foredrag på Eiendomsdagen

Erling Røed Larsen om situasjonen om utsiktene, rentene og farten i boligmarkedet. 

 

Erling Røed Larsen, forskningssjef i Housing Lab, var også foredragsholder under Eiendomsdagen 2019. Den gangen dro professoren og økonomen frem urbanisering og rente som viktige mekanismer for boligmarkedet. I år fokuserte han på renteeffekten, agglomerasjonsgevinster og Balassa-Samuelson-effekten:

– Boligmarkedet henger sammen med alt. Egentlig betaler vi kelneren vår for å ikke dra til Nordsjøen. Det er derfor utepils koster i Norge, sa Røed Larsen under foredraget. 

På forklaringen om hvordan boligmarkedet utvikler seg, sa han:

– I Oslo kan en ny nyutdannet sykepleier kjøpe litt over 1 % av boligmarkedet. Det er lite. Det siste vi ønsker er at det bare er russiske oligarker som har råd til å bo i Oslo.