Novaform tar pulsen på sine ansatte

Frode Midttun, Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

29. januar 2021

Vi snakker ikke om bruk av pulsklokker, men heller om en skreddersydd medarbeiderundersøkelse. Mange arbeidsgivere opplever det som krevende å ivareta sine ansatte i koronasituasjonen. Novaform gjør noe konkret med dette i en tid der de aller fleste av de 75 ansatte jobber hjemmefra. 

Ansatte på Teams

Novaform er et selskap som er mest kjent for å tilby rendyrket prosjektadministrasjon for sine bygg- og anleggskunder. Mange av de ansatte er prosjektledere og ingeniører som er vant til å være mye ute på byggeplass, og som gjennomfører befaringer ute sammen med kunde. 

 

Endret arbeidsmønster har gitt både nye muligheter og store utfordringer

I 2021 har Novaform blitt 75 ansatte fordelt på 10 kontorer over hele Sør-Norge, og har ambisjoner om å bli landsdekkende. Kari Halvorsen Løland er HR-sjef i Novaform, og ser flere begrensninger i korona-situasjonen.

- Bare det siste året er vi blitt 30 nye ansatte, og har utvidet med 5 kontorer. Koronaen gir oss en del utfordringer vi godt kunne vært foruten. Det er krevende å inkludere våre nye ledere og ansatte i arbeidsmiljøet når vi ikke har anledning til å møtes på kontoret. Men vi tar nødvendige forhåndsregler når vi må ut på byggeplass, og tar de fleste kundemøter via Teams, sier Kari Halvorsen Løland.

Det har også dukket opp nye muligheter i kjøIvannet av koronaen. I Novaform har samhandlingen blitt mer digital enn før, og nye verktøy blir brukt som gjør arbeidsprosesser mer effektive. 

- Dette har gjort at avstanden mellom kontorene våre blir kortere, vi er blitt flinkere til å kommunisere på tvers, og benytte oss av kompetansen som sitter på de ulike kontorene, sier HR-sjefen 

Ved inngangen til det nye året ble det besluttet å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for å høre direkte fra de ansatte hvordan det står til, og få innspill på tiltak som kan iverksettes for å bedre arbeidssituasjonen. For å få dette iverksatt har BDO utviklet en «pulsundersøkelse» som effektivt avdekker konsekvenser for de ansatte av endret digitalt arbeidsmønster. 

I spissen for arbeidet med undersøkelsen står Ottar John Skeide som er direktør med ansvar for tjenesteområdet Organisasjon og ledelse i BDO SørVest. 

- Det er empirisk bevist at et arbeidsmiljø som preges av tilfredshet, mestring og jobbengasjement bidrar til bedre prestasjoner. Dette har jeg selv også opplevd og sett i eget jobbliv, spesielt i løpet av de siste 9 årene innenfor rekrutteringsbransjen.  Den undersøkelsen vi nå gjennomfører i samarbeid med Novaform har som målsetting å finne ut hvordan situasjonen med utstrakt bruk av hjemmekontor påvirker arbeidsmiljøet, og hvordan en kan legge forholdene bedre til rette både på kort og lang sikt, sier han.

 

Ansatte er den viktigste ressursen

Kari trekker fram de ansatte som den klart viktigste ressursen i Novaform, og trivselen til de ansatte settes høyt. Dette er det viktigste motivet for å gjennomføre denne undersøkelsen.

- Korona og hjemmekontor har gjort det vanskelig å pleie trivselen slik vi i Novaform er vant med å gjøre med årlige firmaturer og mye sosialt samvær. Ved å gjennomføre en anonym medarbeiderundersøkelse får vi de ansattes ærlige tilbakemelding på hvordan de har det, om de er tilfredse med tiltakene vi har satt inn, samt at vi ber om forslag til forbedringer og nye tiltak. Vi ønsker alltid å strekke oss langt for å tilrettelegge best mulig for våre ansatte, sier Kari Halvorsen Løland.

Ledelsen vil gå grundig gjennom resultatene for å sikre at de ansatte har det så bra det lar seg gjøre under de rådende forholdene som vi alle bare må innrette oss etter.

- Vi oppfatter at Novaform har en sterk og bevisst ledergruppe som anerkjenner at et godt arbeidsmiljø vil ha avgjørende betydning både nå og i framtiden. Resultatet av undersøkelsen vil gi ledelsen i Novaform bedre innsikt og bedre forutsetninger for at de ansatte skal oppleve økt trivsel, mestring og jobbengasjement, sier Ottar John Skeide.

 

Tror på markante endringer i arbeidsmarkedet

Skeide tror at arbeidsmarkedet vil endre seg ganske markant når vi er gjennom den midlertidige krisen som mange nå opplever.

- De fleste arbeidstakere er opptatt av å jobbe i virksomheter med en sterk merkevare og organisasjonskultur, der de får utfordrende og spennende oppgaver som gjør at de kan utvikle seg sammen med andre flinke og kjekke folk, sier han.

Skeide mener at arbeidsmarkedet vil preges av betydelig økt mobilitet på tvers av bransjer og virksomheter når vi kommer over sommeren, og ser klare tendenser allerede. De virksomhetene som er best i å videreutvikle organisasjonskultur og merkevare vil lykkes best med både å tiltrekke og beholde talenter. Dette vil være helt avgjørende for å skape kommersiell suksess fremover.

Ta kontakt med oss i BDO om du ønsker å høre mer om den pulsundersøkelsen som er omtalt her, eller om du har andre behov som er relatert til strategi- og organisasjonsutvikling.

 

Les mer om Novaform her: https://novaform.no/