Virksomheter kan nå legge ut sine forsikringer på anbud

23. juni 2021

Forsikringer kan være både tidkrevende, komplisert og dyrt, men gjennom startupet Insaver kan virksomheter nå innhente anbud på det de ønsker å forsikre, og få de beste prisene og vilkårene. Alt presentert i en enkel digital portal. 

 

Bilde av rådgiver på kontor

 

Med støtte fra BDO

Med seg på laget har de fått BDO, som gjennom deres corporate venture selskap, Evolver, hjelper norske teknologi-startups å lykkes. Både gjennom finansiering, kompetanse, nettverk og fasiliteter. 

- Vi så med en gang at dette kunne bli en verdifull tjeneste og noe vi ønsker å tilby våre kunder, sier Lars Rabo, Manager i BDO.

Evolver by BDO kom inn på eiersiden i Insaver i juni 2020. Siden har man jobbet tett for å utvikle tjenesten, som nå er klar for lansering. BDO ønsker å tilgjengeliggjøre løsningen for så mange som mulig av sine 44.000 kunder. 

 

Alt av forsikringer

Tjenesten fungerer slik at sluttkunden legger inn det de ønsker å forsikre på Insaver sin portal - alt fra personell til bygninger. Man mottar deretter tilbud fra flere ulike forsikringsselskap gjennom portalen, hvor de blir sammenstilt og presentert i sammenlignbare format. Slik blir det enkelt for sluttkunden å sammenligne epler med epler.  

- Tanken er at vi ved å konkurranseutsette bedriftsforsikringene gjør det lettere for kunde å ikke betale mer enn nødvendig, sier Ole Christian. Kostnadsbesparelsene går direkte på bunnlinjen, og det skal ikke mange prosent besparelse til før det gir økonomisk utslag.

 

Veien til Insaver

Insaver ble startet med et ønske om å gjøre prosessene rundt innkjøp av bedriftsforsikringer enklere. Med lang fartstid i forsikringsbransjen, så gründerne Alexander & Ole-Christian at kundene brukte mye tid på å sende informasjon til forsikringsselskapene, samt å svare på oppfølgende spørsmål om risiko. I tillegg tok det lang tid for kunden å sette tilbudene opp mot hverandre, og sammenligne mot eksisterende dekninger. 

- Mange bedrifter utsatte sine anbudsrunder på ubestemt tid, og endte derfor opp med et forsikringsprogram som var både dyrere enn nødvendig og med utdaterte dekninger som ikke ga bedriften rette forsikringer, sier Alexander.

Løsningen ble Insaver, en portal for digitale forsikringsanbud hvor bedrifter med enkle steg kan sette opp forsikringsanbud, innhente tilbud på bedriftens forsikringer, og sammenligne dem mot eksisterende avtale. I tillegg kan inputen lagres slik at bedriftene enda enklere kan oppdatere informasjonen og sende ut et nytt anbud på et senere tidspunkt. 

Fordi anbudsinformasjonen er kartlagt i forkant av utsendelsen, slipper man også at hver og en forsikringsselger tar kontakt i etterkant for å spørre om de samme risikobeskrivende tingene. 

Dette gjør at kunden kan bruke tiden sin på sluttforhandlingene med forsikringsselskapene, i stedet for å svare på en mengde repeterende spørsmål fra forsikringsagentene. 

- Med andre ord blir det nå enklere for bedriftene, men også for forsikringsselskapene som lettere kan komme dem i møte med et godt tilbud. Det er en klassisk vinn-vinn, avslutter Ole Christian.

For å lese mer om Insaver eller for å ta i bruk Insaver sin anbudsportal, gå inn på insaver.no